Skip to main content
West Welding 40 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi jo 42 vuotta siitä, kun West Welding Oy:n tontilla Teuvalla alkoin tapahtua. Yli 40 vuoden aikana West Welding, jonka juuret ovat KPA:n perustuksissa, on kasvanut pienestä konepajasta arvostetuksi ja ulkomailla asti tunnustetuksi toimijaksi. West Weldingin pitkän ja vaiherikkaan historian  kunniaksi on aika kurkistaa taaksepäin ja katsoa, mistä kaikki oikein lähti liikkeelle.

Kuinka kaikki alkoi

West Weldingin tarina alkoi vuonna 1981, kun Teuvan konevuokraus Liukkonen & Harjula siirtyi nykyiselle West Weldingin tontille, jossa oli valmistunut Teuvan kunnan rakentama ensimmäinen hallin osa. Samalla yrityksen nimeksi tuli KPA Lämpö Oy, jonka nimi viittasi kotimaisiin polttoaineisiin. Yrityksen toimitusjohtajaksi nousi Hannu Liukkonen.

KPA Lämpö Oy valmisti savupiippuja ja varaajia, sekä teki kaukolämpöputkistojen asennuksia. Myöhemmin yritys laajensi toimintaansa valmistamalla myös paineastioita, lämpökeskuksia ja tekemällä pieniä teollisuusputkistoasennuksia. 

1980-luvun lopulla yritys kasvoi myös yritysostojen myötä. KPA Lämpö osti porvoolaisen Laiteasentajat Oy:n sekä tamperelaisen Insinööritoimisto Laatutesti Oy:n. Kasvun myötä yrityksen henkilöstömäärä nousi ja 1990-luvun alussa yhtiörakennetta muutettiinkin perustamalla KPA Unicon Oy Pieksämäelle, johon toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi tuli Pekka Kovanen, sekä KPA Teollisuusputkisto Oy. Voimakas kasvu ei kuitenkaan suojannut yritystä 1990-luvun lamalta ja talouden heilahtelulta; KPA Lämpö Oy:n ajautui konkurssiin vuonna 1992.  

West Welding Oy:n perustaminen

Vuonna 1992 Pekka Luhtala, Jorma Nikitin ja Kari Aho perustivat West Welding Oy:n. West Weldingin toimitusjohtajaksi tuli KPA:n entinen tuotantopäällikkö Matti Hemminki, joka ehdotti West Weldingille lähtevänsä uuteen yritykseen osakkaaksi. Hänen ehdotuksestaan West Welding vuokrasi KPA Lämmön konepajan ja konepajatoimintaa jatkettiin.

2000-luvun kulta-aikaa

Uudella yhtiöllä, West Weldingillä, oli heti alusta lähtien paljon kysyntää ja yritys kasvoi nopeasti. Korkealaatuiset painelaitteet pitivät yllä teollisuuden ja energiasektorin toimintaa ulkomaita myöden.

 Vuonna 2006 West Welding sai tunnustuksen, kun se palkittiin maakunnallisena vuoden yrittäjänä. 

West Weldingin siirtyy uuteen omistukseen

Vuonna 2007 liikevaihto nousi jo 20 miljoonan euroon, ja yritys työllisti 80 henkilöä. Tässä vaiheessa Osuuspankkiryhmän pääomasijoitusyhtiö osti enemmistön West Weldingistä Viafin Oy:n kautta. Yrityskaupan myötä West Weldingin nokkamieheksi nousi väliaikaisesti Pekka Luhtala, ja uutta toimitusjohtajaa lähdettiin etsimään.

West Welding jatkoi merkittäviä kauppojen solmimista. Vuonna 2009 yritys solmi neljän miljoonan euron kaupan Andritz-yhtiön kanssa Södra Cell Varön haihduttamon uudistamisesta. 

Vuonna 2011 West Weldingin keskittää eri toimintoja eri yhtiöiden alle. West Weldigin rinnalle muodostettiin Viafin Process Piping Oy ja Viafin West Welding Oy. Viafin Process Piping keskittyi putkistoasennuksiin ja työmaa-asennuksiin, kun taas West Welding keskittyi pääasiassa konepajatuotantoon. Tämä uusi organisaatiorakenne selkeytti toimintaa ja loi selkeämmän ja joustavamman työnjaon.

Suuria projekteja, haastavia vuosia

West Welding jatkoi merkittävien kauppojen solmimista ja toteutti suuria projekteja, kuten ison kaupan UPM Lappeenrannan biojalostamon kanssa vuonna 2012 sekä yhden historiansa suurimmista projekteista Äänekoskella vuosina 2015-2016, joka koostui konepajaosuuden lisäksi myös asennuksesta. 

Suurista kaupoista huolimatta Westin tulos heikkeni vuosina 2010-2018 ja yritys velkaantui.

Vaasalaisesta Manorista tulee pääomistaja 

Vuonna 2019 West Welding otti uuden askeleen, kun Österberg Groupiin kuuluva Manor Oy osti yrityksen osake-enemmistön Viafin Oy jäädessä vähemmistöosakkaaksi. Samalla nykyiset työntekijät saivat mahdollisuuden ostaa osuuksia yrityksestä, mikä vahvisti yhdessä tekemisen tunnetta. Janne Halonen jatkoi West Weldingin toimitusjohtajana. 

Tämä uusi vaihe toi mukanaan uusia mahdollisuuksia ja resursseja West Weldingille. Yhtiön tavoitteena oli jatkaa menestyksellistä liiketoimintaansa samalla kun se panosti entistä enemmän työntekijöiden viihtyvyyteen ja pysyvyyteen.

West Welding 2010-2020-luvulla 

Meriteollisuus ja erityisesti sen vihreässä siirtymässään käyttämä LNG toi paljon uusia mahdollisuuksia yritykselle ja avasi uutta kysyntää. West Welding toimitti useita LNG-säiliöitä matkustaja-aluksiin, rahtialuksiin ja erikoisaluksiin, aina viimeisimpänä vuonna 2020 Tallinkin uuteen matkustaja-alukseen MyStariin.

Vuonna 2021 West Welding teki jälleen yhden suurimmista kaupoista osallistuessaan uraauurtavaan hiilidioksidin talteenottoprojektiin Norjassa. Tämä projekti oli yksi askel kohti tavoiteltua asemaa ympäristöystävällisen teknologian tarjoajana.

Teuvan tontilla investoitiin taas pitkästä aikaa, kun vuonna 2022 West Welding tilasi tontilleen uuden pintakäsittelyyn soveltuvan hallin. Tämä investointi paransi tuotantoprosessia nostamalla tuotannon läpimenoaikaa.

West Welding 40 vuotta

West Welding 40 vuotta

Katse tulevaan 

Tänä päivänä West Weldingin toiminta on vakaalla pohjalla. Liikevaihtokehitys on vakaa, ja yritys jatkaa maltillisen kasvun tavoittelua. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laaja-alaista palvelua laadusta tinkimättä. Samalla panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja kehittymiseen, sillä uskomme vahvasti, että sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on avain menestykseen.