Skip to main content

West Welding ja Aker Solutions yhteistyöhön hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) projektissa Norjassa

By 14.4.20214 syyskuun, 2023Press Release, Vihreä
carbon capture and storage project at Norcem cement plant

Investointi leikkaa Norcemin tuotantolaitoksen vuotuisia päästöjä noin 400 000 tonnilla, mikä vastaa lähes yhtä prosenttia Norjan kokonaispäästöistä. (image: Norcem, HeidelbergCement)

 

West Welding on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen Aker Solutionsin kanssa lämmöntalteenottoyksiköiden toimittamisesta osana Aker Carbon Capturen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi (CCS) projektia Brevikissa, Etelä-Norjassa. Toimitukset ovat osa maailman ensimmäistä teollisen mittakaavan CCS-projektia, joka on toteutettu sementin tuotantolaitoksella. Projektin loppuasiakkaana on Euroopan suurin sementinvalmistaja, Saksan HeidelbergCement.

 

Projekti tähtää CO2-päästöjen merkittävään alentamiseen HeidelbergCementin Norcemin tuotantolaitoksella. Kyseinen sementin tuotantolaitos on yksi suurimmista hiilidioksidin tuottajista Norjassa ja uusi investointi tulee leikkaamaan vuotuisia päästöjä noin 400 000 tonnilla, mikä vastaa lähes yhtä prosenttia Norjan kokonaispäästöistä.

Investoinnin kokoluokka on merkittävä West Weldingille, sillä kyseessä on yksi suurimmista yksittäisistä sopimuksista yrityksen historiassa. Projekti työllistää yritystä ja useita kotimaisia toimijoita vielä ensi vuoteen saakka.West Weldingin Projektijohtaja Panu Perasto kommentoi sopimusuutisia:

”On hienoa nähdä tämän projektin liikkuvan eteenpäin. Haluamme kiittää Aker Solutionsia ja Akerin Carbon Capturea heidän luottamuksestaan jatkaa pitkää yhteistyötämme tämän innovatiivisen projektin kautta. Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme osallistumaan projektiin, joka tähtää hiilidioksidipäästöjen alentamiseen Norjassa. Tämä sopimus tukee strategiaamme kasvattaa osaamistamme puhtaan teknologian parissa ja laajentaa toimintaamme Skandinaviassa.”

West Welding aloittaa projektitoimitukset 2022 ja CCS-laitoksen odotetaan aloittavan toiminnan 2024.

 

Lisätietoa projektista antavat:

Projektijohtaja, Panu Perasto

Tel. +358 50 302 9910, panu.perasto@westwelding.fi

Markkinointipäällikkö, Helmi Simonen

Tel. +358 50 441 6580, helmi.simonen@westwelding.fi