Skip to main content

West Welding aloittaa uudistustyöt Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitoksella

By 7.10.20214 syyskuun, 2023Energia, News

West Welding aloittaa uudistustyöt Kemijoki Oy:n Petäjäskosken voimalaitoksella. West Welding toimittaa Kemijoki Oy:lle nykyaikaiset, EN 1090-standardin, EXC3-toteutusluokan mukaiset tuloputken sulkuluukut koneistoille 2 ja 3 ja uusii samalla luukkujen nostomekaniikan. Petäjäskoski on tuotantokapasiteetiltaan Kemijoki Oy:n suurin vesivoimalaitos, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Rovaniemeltä etelään. Projekti kasvattaa entisestään West Weldingin osaamista kotimaisessa vesi- ja infrarakentamisessa suurten ja vaativien teräsrakenteiden toimittajana. West Welding vastaa projektin koko toteutuksesta aina suunnittelusta asennukseen saakka.

Tuleva projekti Kemijoki Oy:lle yhdistää useampia toimijoita ja alihankkijoita, joiden työt jakautuvat kahdelle vuodelle.  West Welding aloitti uuden projektin suunnittelun kesällä 2021. Ensimmäiset asennukset aloitetaan kevätkaudella 2022.

Investointi ja uusi kotelorakenne

Investointia ja toimittajan valintaa kommentoi tarkemmin Kemijoki Oy:n projektipäällikkö, Jukka Hahka: ”Nykyiset sulkuluukut ovat palvelleet hyvin tähän saakka. Nyt oli kuitenkin perusteltua korjauksen sijaan tehdä laajempi investointi. OIemme tyytyväisiä, että West Welding pystyy toimittamaan suunnittelemansa nykystandardin mukaiset sulkuluukut kokonaistoimituksena, mukaan lukien massiivisten hydrauliikkasylintereiden osuuden. Tavallisesta poikkeavan luukkurakenteen ja asennustavan takia myös koneistojen keskeytysaikaa saadaan lyhennettyä merkittävästi.”

Tuloputken sulkuluukkujen vaihdossa myös luukkujen tekniikka uudistuu.

”Nykyiset luukut on asennettu laitoksen käyttöönoton yhteydessä 50-luvulla, ja tekniikka on kehittynyt paljon tuossa ajassa. Sulkuluukkujen vanha ristikkorakenne korvataan nykyaikaisella kotelorakenteella, joka suojaa niitä paremmin esimerkiksi korroosiota vastaan. Uusi rakenne täyttää myös paremmin nykyaikaisten rakenteiden vaatimukset,” West Weldingin projektijohtaja Panu Perasto kuvailee.

West Weldingillä on kokemusta vastaavista projekteista muun muassa Saimaan kanavaan toimitettujen patoluukkujen kautta.

”Vesirakenteiden vaatimukset ovat valmistuksen osalta nykyisin lähempänä painelaite- kuin rakennusstandardeja, joten siinäkin mielessä projekti soveltuu meille erittäin hyvin”, Perasto jatkaa.

Asennus nopeassa aikataulussa

Asennuksissa aika on aina rahaa, joten vanhojen sulkuluukkujen uusiminen toteutetaan intensiivisessä aikataulussa.

”Tällöin sähköntuotantoon tulee mahdollisimman lyhyt katkos”, kuvaa West Weldingin projektijohtaja Panu Perasto.

West Weldingillä on kokemusta vastaavista nopeista ja vaativista asennuksista.

”Nopeat asennukset onnistuvat huolellisella suunnittelulla ja aikataulutuksella. Olemme tehneet vastaavia asennuksia paljon muun muassa paperi- ja selluteollisuuden projekteissa”, Perasto jatkaa.

Asennus on aikataulun lisäksi vaativa myös projektissa vaadittavien nostojen osalta. Uusittava sulun osa koostuu kuudesta sulkuluukusta, joiden kokonaispaino on 330 tonnia.  Massiiviset sulkuluukut nostetaan pois paikoiltaan ja korvataan uusilla vastaavan kokoisilla.

Kotimaisuutta kaikissa ketjuissa

West Welding on viime vuosina pyrkinyt kasvattamaan toimintaansa uusiutuvan energiantuotannon ratkaisujen parissa. Vesivoima on hyvä esimerkki kotimaisesta ja puhtaasta energiantuotannosta, jota on saatavilla monissa olosuhteissa. Kotimaisuuden arvostus näkyy myös West Weldingin omassa toiminnassa, sillä avainlipun arvoisissa ratkaisuissa hyödynnetään paljon kotimaista osaamista. Kotimaisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja myös Kemijoki Oy:lle, jonka tuottamalle uusiutuvalle energialle ja vesivoimaosaamiseen liittyvälle asiantuntijatyölle on myönnetty avainlippu-tunnus.

West Welding Oy lyhyesti

West Welding on monipuolisten paine- ja prosessilaiteratkaisujen tuottaja ja projektitoimittaja, joka on varmistanut paikkansa suomalaisen suurteollisuuden erikoisosaajien joukossa. West Weldingin laajaan palveluvalikoimaan kuuluu paine- ja prosessilaiteprojektien johtaminen aina suunnittelu- ja valmistusvaiheesta toimitukseen ja asennukseen.

Kemijoki Oy lyhyesti

Kemijoki Oy on merkittävä uusiutuvan energian tuottaja Suomessa. Kemijoki Oy:n voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1100 MW, mikä vastaa noin kolmannesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä Suomessa.

Kuva: Kemijoki Oy:n arkisto

Lisätietoa projektista

Projektijohtaja, Panu Perasto

Tel. +358 50 302 9910, panu.perasto@westwelding.fi