Skip to main content

West Welding toteutti keväällä 2022 vaativan päälauhdesäiliön vaihdon sellutehtaalla. Projekti oli vaativa monestakin syystä: Rajalliset tilat, painavat kappaleet sekä tiukka aikataulu toivat kaikki omat rajoitteensa projektin toteutukselle.

”Tavallisesti päälauhdesäiliöt suunnitellaan kestämään koko laitoksen käyttöajan, joten ympäröiviä rakenteita ei suunnitella vaihtoa silmällä pitäen. Kuitenkin asiakkaan aiemmin tekemän selvitystyön yhteydessä tarkastuslaitos suositteli koko säiliön vaihtoa,” West Weldingin projektipäällikkö Taneli Panttila kuvaili lähtötilannetta.

Tehtaan käyttökatko minimoitiin

Päälauhdesäiliö on kriittisen tärkeä laite koko tuotantolaitoksen toiminnalle. Sellun tuotanto joudutaan keskeyttämään kokonaan vaihdon ajaksi. Asennusaika oli siis minimoitava erityisesti taloudellisista syistä. Aikaa vanhan säiliön purusta uuden käytötönottoon oli käytettävissä kokonaisuudessaan 10 vuorokautta.

”Lähdimme ratkaisemaan aikataulu- ja tilaongelmia suunnittelussa ja totesimme parhaaksi ratkaisuksi säiliön pitkän esivalmistuksen, huomioiden kuitenkin, että paikan päällä voimme nostaa ainoastaan 5 tonnin painoisia kappaleita. Säiliö päätetiin asentaa paikalleen neljässä osassa”, Panttila jatkaa.

Säiliön osat kuljetettiin asennuspaikalle mahdollisimman pitkälle esivalmistettuina.

Huolellinen esisuunnittelu varmisti asennuksen sujumisen

Asennuksen eteneminen oli suunniteltu huolella ennalta, joten yllätyksiltä vältyttiin.

”Kokonaisuudessaan projekti sujui odotusten mukaisesti. Kaikkeen osattiin varautua, joten paikan päällä ei tullut yllätyksiä. Työturvallisuus ja laatuasiat olivat kunnossa ja aikataulutavoite piti, joten projektiin on helppo olla tyytyväinen,” Panttila summaa.

Suunnittelussa erityisen tärkeää oli huomioida laadun ja aikataulun lisäksi myös työturvallisuus ja tehtaan muut työntekijät.

” Työturvallisuus on aina ihan keskeisessä roolissa. Oman työn lisäksi tehtaan seisakeissa tulee aina huomioida myös muiden tehtaan työntekijöiden työ ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan, ” West Weldingin projektipäällikkö Taneli Panttila muistuttaa.

Työ tehtaalla eteni ympärivuorokautisesti

Työ tehtaalla eteni ympärivuorokautisesti läpi eri työvaiheiden:

  1. Asennustyö sellutehtaan kattilalaitoksella alkoi etukäteen suunnitellun haalausreitin rakennuksella.
  2. Asennuksen tieltä purettiin väliaikaisesti putkilinjoja ja hoitotasoja. (kuva 2)
  3. Vanha säiliö purettiin osiin, jotka kuljetettiin haalausreittiä pitkin pois.
  4. Uuden säiliön osia varten käytössä oli tehtaan omaa siltanosturi, jolla esivalmisteet nostettiin kolmanteen kerrokseen.
  5. Uusi 100 kuutioinen päälauhdesäiliö hitsattiin valmiiksi kattilalaitoksen rajallisissa tiloissa kolmessa vuorokaudessa. (kuvat 1 & 3)
  6. Valmiille päälaudesäiliölle West Welding suoritti asiaankuuluvat NDT-testaukset ja säiliön koeponnistuksen.
  7. 10 päivän jälkeen sellun tuotannon jatkuvuus oli jälleen taattu.