Savukaasupesurit ja muut pesurit

West Welding suunnittelee ja valmistaa savukaasujen puhdistukseen ja energian talteenottoon tarvittavat pesurit. Savukaasupesurin hyödyt ovat moninaiset. Savukaasupesurien avulla haitalliset kaasuyhdisteet voidaan kerätä talteen ja prosessissa syntyvä lämpöenergia hyödyntää tehokkaasti. Toimitamme suuret ja vaativat pesurit esimerkiksi voimalaitoksiin ja kaivoksiin.