Reaktorit

Suunnittelemme ja valmistamme reaktoreita usean eri teollisuudenalan tarpeisiin. Valmistamamme reaktoreita vaihtelevista materiaaleista aina erittäin suuriin materiaalivahvuuksiin (80–200 mm) saakka. Olemme toimittaneet valmiita reaktoreita esimerkiksi paperi- ja sellu-, kemian- ja kaivosteollisuuden käyttöön. Toimittamiamme tuotteita ovat:

  • Valkaisureaktorit
  • Kemianteollisuuden reaktorit
  • Rikkivetykehittimet
  • Korkea- ja matalapaineseparaattorit
  • Bioreaktorit

Paineakut

Suunnittelemme ja valmistamme vaativat paineakut prosessien ohjaamiseen. Toimitamme muun muassa syklisen kuormituksen alaisia paineakkuja, jotka on suunniteltu kestämään suuria paineenvaihteluvälejä. Paineakuille asetetut korkeat vaatimukset on otettu huomioon niin materiaalivahvuuksissa, kuin valmistuksen aikaisessa valvonnassa. Tyytyväinen asiakuntamme koostuu pääasiassa vaativan prosessiteollisuuden yrityksistä. Toimittamiamme tuotteita ovat esimerkiksi:

  • Höyryakut
  • Bufferisäiliöt