Paineelliset varastosäiliöt

Paineelliset varastosäiliöt on tarkoitettu nesteiden ja kaasumuotoisten aineiden varastointiin. Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden varastoinnin suunnittelussa ja valmistuksessa noudatamme aina erityistä tarkkuutta. Toimitamme monipuolesesti erilaisia paineellisia varastosäiliöitä, jotka soveltuvat esimerkiksi seuraaville aineille:

 • Vedyn varastosäiliöt
 • Hiilidioksidin varastosäiliöt
 • Ammoniakin varastosäiliöt
 • Metaanin varastosäiliöt

Toimitamme myös erittäin alhaisiin käyttölämpötiloihin soveltuvat kryogeeniset painesäiliöt ja putkistot. Lue lisää sivulla kryogeeniset painelaitteet.

Kolonnit

West Welding toimittaa kolonnit erilaisten prosessien ohjaamiseen. Toimitamme kolonneja pääasiassa suuren kokoluokan tislaus- ja uuttamisprosesseihin. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi metallin- ja öljynjalostusteollisuus, kemianteollisuus ja kaivosteollisuus.

 • Strippauskolonnit
 • Tislauskolonnit

Reaktorit

Suunnittelemme ja valmistamme reaktoreita usean eri teollisuudenalan tarpeisiin. Valmistamamme reaktoreita vaihtelevista materiaaleista aina erittäin suuriin materiaalivahvuuksiin (80–200 mm) saakka. Olemme toimittaneet valmiita reaktoreita esimerkiksi paperi- ja sellu-, kemian- ja kaivosteollisuuden käyttöön. Toimittamiamme tuotteita ovat:

 • Valkaisureaktorit
 • Kemianteollisuuden reaktorit
 • Rikkivetykehittimet
 • Korkea- ja matalapaineseparaattorit
 • Bioreaktorit

Paineakut

Suunnittelemme ja valmistamme vaativat paineakut prosessien ohjaamiseen. Toimitamme muun muassa syklisen kuormituksen alaisia paineakkuja, jotka on suunniteltu kestämään suuria paineenvaihteluvälejä. Paineakuille asetetut korkeat vaatimukset on otettu huomioon niin materiaalivahvuuksissa, kuin valmistuksen aikaisessa valvonnassa. Tyytyväinen asiakuntamme koostuu pääasiassa vaativan prosessiteollisuuden yrityksistä. Toimittamiamme tuotteita ovat esimerkiksi:

 • Höyryakut
 • Bufferisäiliöt