Kryogeeniset painelaitteet

Toimitamme kryogeeniset painelaitteet kylmien nesteytettyjen kaasujen varastointiin ja prosessointiin. Kryogeniikka on yhteisnimitys tekniikan alalle, jossa toimitaan erittäin kylmien (alle –80 °C) aineiden parissa. Kylmät olosuhteet asettavat omat vaatimuksensa valmistuksessa käytettäville materiaaleille ja hitsaukselle. Valmistamme laitteet seuraaville alkuaineille ja yhdisteille:

  • Nesteytetty happi (O2)
  • Nesteytetty Typpi (N2)
  • Nesteytetty Metaani (CH4)
  • Nesteytetty Vety (H2)

Asiakkaamme sijaitsevat monipuolisesti eri aloilla esimerkiksi kemianteollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja paperi- ja selluteollisuudessa.

Nesteytetyn maakaasun säiliöt

Kestävän kehityksen tukemiseksi tarvitsemme uusia, energiatehokkaampia ratkaisuja, jotka hyödyntävät uusiutuvia raaka-aineita ja käyttävät polttoaineenaan ympäristöä vähemmän kuormittavia aineita. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttö polttoaineena vähentää merkittävästi ilmaan päätyviä haitallisia päästöjä.

Tuotamme nesteytetyn maakaasun varastointiin ja jakeluun soveltuvat suuret polttoainesäiliö- ja putkistokokonaisuudet,  niin maa- kuin meriliikenteen tarpeisiin. Tarjoamaamme kuuluvat myös suuret, paineelliset terminaalisäiliöt ja muut teollisuuden tarvitsemat suuremmat LNG:n varastosäiliöt.

Olemme yksi harvoista LNG-ratkaisuja suunnittelevista ja valmistavista yrityksistä Euroopassa. West Weldingillä on pitkä historia LNG ratkaisujen parissa. Olemme toimittaneet LNG-säiliöitä ja putkistokokonaisuuksia jo 10 vuoden ajan esimerkiksi matkustaja-aluksiin, ropax-aluksiin ja risteilijöihin.

Maakaasun nesteyttämiseen vaadittava erittäin kylmä lämpötila (-165 ⁰C) asettaa omat vaatimuksensa maakaasun varastointimateriaalille. LNG:n varastointiin soveltuvat austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai nikkeliteräksestä valmistetut rakenteet ja säiliöt. 

Haluatko lisää tietoa kokemuksestamme LNG:n parissa? Ota yhteys projektijohtajaamme Panu Perastoon panu.perasto@westwelding.fi / +358 50 302 9910