Skip to main content

Tietosuojaseloste

West Welding Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 6.11.2023

Tämä tietosuojaseloste koskee westwelding.fi verkkosivustoa. West Welding on sitoutunut toiminnassaan turvaamaan henkilötietosi ja suojaamaan yksityisyyttäsi. Saat tarkempaa tietoa verkkosivujen henkilötietojen keräämisestä ja laajuudesta tästä tietosuojaselosteesta. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän tietosuojaselosteeseen sisällön. Voimme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen tarvittaessa, joten saat ajantasaista tietoa verkkosivujemme henkilötietojen käsittelystä tältä sivulta.

1.Rekisterinpitäjä

West Welding Oy
Teollisuustie 2
64700 Teuva
Finland

2380653-3
www.westwelding.fi

2. Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: West Welding Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Joni Kangasmäki

West Welding Oy
Ahertajankuja 6
60100 Seinäjoki
Finland

joni.kangasmaki@westwelding.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisterissä olevia tietoja, kuten sähköpostiosoitetta, nimeä, osoitetta tai yrityksen nimeä, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. West Welding käsittelee henkilötietoja tapauskohtaisesti myynnin, markkinoinnin, rekrytoinnin, asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja verkkosivuston käyttökokemuksen optimoinnin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin kerätyt tiedot

West Welding Oy:n rekisteriin kerätään yleisimmin seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • henkilön nimi
  • henkilön titteli
  • yritys tai organisaatio, johon henkilö liittyy
  • mahdolliset muut henkilön itsensä antamat tiedot

5. Evästeet, verkkosivujen analytiikka ja käyttäjäseuranta

Käytämme sivustollamme evästeitä (“cookies”). Evästeet ovat pieniä, käyttäjän koneelle lähetettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta, tukea sosiaalisen median palveluiden ominaisuuksia sekä mitata ja analysoida verkkosivujen kävijöitä. Käyttämällä verkkosivuja hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä selaimen asetuksista. Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen toimivuuteen.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat verkkosivuillamme. Yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka eroaa teknisesti evästeseurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) saadaksesi enemmän tietoa siitä, mitä järjestelmässä seurataan. Mikäli et halua että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii osoitteesta: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

6. Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti palomuurein ja salasanoin. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja niihin tarkoituksiin, joihin tietoja kerätään.

West Welding säilyttää henkilötietoja niin kauan kun niitä tarvitaan tarkoituksiin, joihin ne kerättiin. West Welding arvioi säännöllisesti henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ja tekee muutoksia ja korjauksia vanhentuneisiin tietoihin.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme verkkosivuillamme kolmannnen osapuolen palveluntarjoajia tarjotaksemme parempaa palvelua.  Kyseiset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet käyttämään henkilötietoja ainoastaan niiltä tilattujen palveluiden toteuttamiseksi.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin, sekä pyytää virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on myös oikeus pyytää kaikkien häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Jos haluat tarkastella sinusta kerättyjä henkilötietoja tai pyytää niiden poistamista, ole yhteydessä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät kohdassa kaksi (2).

Rekisteriin merkityllä henkilö voi halutessaan kieltää sähköisen markkinointiviestinnän. Sähköisen markkinointiviestinnän kieltäminen tapahtuu markkinointiviesteihin sisälletyn peruutuslinkin avulla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu (tietosuoja@om.fi).

9.Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaselosteemme tarkistetaan määräajoin. Saat ajantasaista tietoa verkkosivujemme henkilötietojen käsittelystä vierailemalla verkkosivuillamme.