Skip to main content

Projektledning

SKRÄDDARSYDDA TRYCKKÄRL OCH STÅLKONSTRUKTIONER

Läs mer

Data om projekt

1080

stycken framgångsrikt slutförda projekt för tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner

15

stycken betjänade branscher

180

stycken betjänade kundföretag eller offentliga aktörer
Projektledning

Vi underlättar projekthanteringen

Projektledningen har en central roll för hur lyckat projektet slutförs med tanke på tidtabellsmässiga, kvalitativa och ekonomiska faktorer.

Med stöd av vår kunniga ledning underlättar vi våra kunders arbetsbörda genom att slutföra projekten alltid med sikte på deras målsättningar. Vår långa och speciellt mångsidiga erfarenhet av utrustningsleveranser inom olika branscher, med beaktning till deras väldigt branschspecifika krav, hjälper oss att hålla oss att arbeta mot de rätta målen. Förutom tillverkning och planering har vår framgång alltid baserat sig på väldigt framgångsrik projektledning.

Vid behov tar vi hand om alla delar av leveransprojektet från förplanering till driftsättning. Vi underlättar våra kunders arbete genom att ta ansvar för vår egen leverans och genomföra projekten som helheter, varvid kunden får koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.

Utkontraktering av helheter minskar risker och effektiviserar projektets framskridande

När det finns många delområden som ska styras försvåras hanteringen av helheten. Till exempel i byggandet av en ny produktionsanläggning ingår mycket upphandling och hantering av olika delhelheter. Vi kan ansvara för leveransen av den tryckbärande anordningen eller stålkonstruktionen i sin helhet.

Eftersom vi levererar våra lösningar som helheter tar vi också ansvar för tidtabellen och budgeten. På så sätt undviker kunden de direkta tidtabells- och kostnadsrisker som en delleverantör eventuellt kan medföra.

Läs mer om hur vi med vår helhetsplaneringstjänst kan:

 1. Minska onödiga gränssnitt genom att kombinera planläggning av flera helheter
 2. Påskynda implementeringen genom att leverera produkter som är direkt färdiga för installation

Med hjälp av vår helhetsplaneringstjänst är det lättare att uppfatta helhetsbilden redan i början av projektet och kombinera den till ett enkelt paket.

Med hjälp av vår erfarenhet av projektledning kan vi anpassa vårt eget och underleverantörernas arbete till en fungerande helhet. Vår verksamhetsmodell baserar sig på framgångsrikprojektering, varmed vi alltid har en stark motivation att slutföra våra projekt inom en given tidtabell.

Utöver vår egen personal anlitar vi ofta underleverantörer i projekten. Tack vare våra underleverantörer effektiviseras arbetet och vår produktionskapacitet kan ökas även med en snabb tidtabell. Vi beställer nödvändiga specialarbeten av sådana proffs som uppfyller våra kvalitetscertifieringar och med vilka vi har flera års erfarenhet av samarbete.

Vi erbjuder även våra underleverantörer möjligheten att arbeta i våra egna lokaler. Då blir det lättare att övervaka arbetets kvalitet, tidtabell och arbetssäkerhet och hela projektet hålls under bättre kontroll.

Vi delar gärna information om bästa praxis till våra kunder. Information om över tusen konstruktionsprojekt för tryckkärl och stål som vi har levererat till över 180 kunder.
Projektet inleds med att man utser en egen projektchef som fungerar som kontaktperson för kunden. Projektchefen övervakar hur projektets delområden framskrider och genomförs. Dessutom får projektet stöd av hela det övriga bakgrundsteamet, allt från planeringsingenjörer till produktionsplanerare och högre chefer. Ni har alltså tillgång till hela husets kunnande.

Förutom att leda planering, tillverkning och logistik kan vi även erbjuda vårt kunnande på plats. Vi kan till exempel erbjuda stöd för installations- och arbetsplatsövervakning av projektet.

Se våra certifikat

Certifierat ledningssystem

Vårt certifierade ledningssystem, som uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 3834-2:2021, säkerställer att vi tar hänsyn till såväl kvalitet som miljöns betydelse i vår verksamhet.

Förutsägbar riskbedömning

Vår förutseende riskbedömning säkerställer att det finns en färdig handlingsplan för de vanligaste riskerna och att lösningen finns i bakfickan. Detta gör det möjligt att snabbt tillämpa information vid en eventuell förändring i fråga om till exempel materialtillgången eller leveranskedjan.

Beskrivning av projektprocessen - till exempel Brevik CCS

Omfattande projektledning

Planering

 • Mekanisk design
 • Beräkning av hållfasthet (t.ex. FEM-beräkning)
 • Layout Design
 • Tillverkningsplanering
  • Svetsdesign
  • Inspektionsplanering
 • Tredjepartsgodkännande av planer

Sammanfattning

 • Elektrisk planering
 • Pneumatik- och hydraulikdesign
 • Planering av instrumentering
 • Planering av stålkonstruktioner (t.ex. underhållsnivåer)

Tillverkning

 • Svetsning
 • Bearbetning med maskiner
 • Dimensionering
 • Ytbehandling
 • Tredjepartsgodkännanden av planer

Projektlogistik

 • Transportplanering
 • Ruttplanering
 • Tillstånd för specialtransport

Installation

 • Planering av installationsarbetet
 • Lyftplanering
 • Resursplanering
 • Installationsövervakning

Andvändning och underhåll

 • Driftsäkerhetsplanering
 • Stöd för driftsättning
 • Bruks- och underhållsanvisningar

Dokumentation

 • Teknisk dokumentation
 • Försäkran om överensstämmelse
 • CE-dokumentation
 • Tillverkningsdokumentation

Livscykeltjänster

 • Reparationsplanering
 • Förändringsplanering