Skip to main content

Planering av tryckkärl

Krävande tryckkärl

Läs merTitta på videon
Planering av tryckkärl

Krävande tryckkärl

Vid planering av krävande tryckkärl är det en stor fördel att ha en lång erfarenhet i branschen. I vår verksamhet litar vi på den expertis som vi samlat in under närmare 40 år om utrustningsleveranser inom flera olika branscher. Vi planerar gärna stora, tunga, högtrycks-, cykliskt belastade eller svetsade anordningar av specialmaterial med yrkesskicklighet.

Tryckkärlen skräddarsys för att anpassas till kundens behov. Vi kan planera utrustningen enligt både EN- och ASME-standarden.

Vad bör beaktas vid planering av tryckkärl?

Vad bör beaktas vid planering av tryckkärl?

1. Tillräcklig primärdata

Tillräcklig primärdata inte bara påskyndar projekteringen, utan gör det möjligt att undvika dyra reparationsinvesteringar i framtiden. När primärdatan är i skick kan man med riktiga materialval och materialstyrkor avsevärt öka apparatens avbrottsfria användningsår i framtiden.

2. Bransch- och processpecifika belastningar

Bransch- och processpecifika belastningar ska beaktas redan i början av projekteringen. Planeringen av tryckkärl bygger i grund och botten på en förståelse av vilka interna och externa krafter som belastar konstruktionerna. Till exempel tryck, cyklisk belastning, frätande ämnen och hög eller låg temperatur skapar olika utgångspunkter för planeringen.

3. Överensstämmelse med kravbestämmelser

Ett tryckkärl som är konstruerat och tillverkat enligt kraven uppfyller regionala lagar och direktiv. Finlands lag om tryckbärande anordningar (1144/2016) och direktivet om tryckbärande anordningar ställer krav som vi följer vid planeringen.

Även CE-märkningen garanterar att anordningen är konstruerad i enlighet med EU:s säkerhetskrav och att överensstämmelse med kraven har säkerställts av en tredje part. Vi CE-märker färdiga tryckkärl inom EU- och EES-området.

4. Högkvalitativ slutdokumentation

Högkvalitativ slutdokumentation möjliggör säker drift och underhåll av tryckkärlen. Dess betydelse framhävs särskilt i samband med användning, underhåll eller reparationer och ändringar av tryckkärl. Vi ser alltid till att vår dokumentation är tydlig och tillräcklig.

Helhetsplanering

Tack vare helhetsplanering kan vi erbjuda våra kunder även andra helheter som kan byggas runt den huvudutrustning vi levererat. Dessa tilläggstjänster kan vara till exempel planering av rörledningar eller stålkonstruktioner, såsom underhållsnivåer. I anslutning till våra egna anordningar kan vi planera omfattande helheter som kombinerar el-, pneumatik- eller hydraulikplanering.

Effektivt genomförande av projektet

Att skaffa projekteringstjänster av samma entreprenör sparar både tid och resurser – När all nödvändig information finns samlad hos en och samma leverantör framskrider ditt projekt smidigt. Med våra helhetsplaneringstjänster underlättar vi planering och projektledning för våra kunder genom att erbjuda alla planeringstjänster under ett och samma tak. Kunden slipper samordna olika gränssnitt och kommunikationen med flera olika entreprenörer och leverantörer. Vi sköter anskaffningen och samordningen av projektets olika delområden på kundens vägnar och skapar en helhet som är lätt att hantera.

Läs mer om helhetsplanering

Vill du veta mer om fördelarna med att kombinera planering och tillverkning?

Kontakta oss

Läs mer om vår planeringskompetens

Planering

Vi har en lång historia av konstruktionsplanering av tryckkärl och stål samt omfattande projekteringar. Läs mer om fördelarna med att kombinera planering och tillverkning.

Planering av stålkonstruktioner

Vår starka erfarenhet av konstruktion av tryckkärl ger oss möjligheten att designa krävande stålkonstruktioner. Vi konstruerar och tillverkar bärande stålkonstruktioner enligt den europeiska standarden (EN1090-1:2009) i enlighet med den krävande implementeringsklassen EXC3.

Helhetsplanering

Med helhetsplaneringen underlättar vi våra kunders vardag genom att erbjuda alla projekteringstjänster under ett och samma tak.