Skip to main content

Planering av stålkonstruktioner

Krävande stålkonstruktioner

Läs merTjänster
Planering av stålkonstruktioner

Krävande stålkonstruktioner

Vår gedigna erfarenhet av tryckkärl gör det möjligt för oss att även planera krävande stålkonstruktioner. Vi planerar och tillverkar bärande stålkonstruktioner enligt den europeiska standarden (EN1090-1:2009) och den krävande utförandeklassen EXC3.

Vid planering av stora och tunga stålkonstruktioner är det ofta frågan om att samordna logistik och installation. Vi har ansvarat för många av Finlands största och tyngsta transporter. Tack vare vår verksamhetsmodell kan man också beakta frågor om tillverkning eller logistik genast i början av projekteringen. Vår affärsmodell, som bygger på en samordning av planering och tillverkning, säkerställer att praktik och teori går hand i hand.

I samband med våra leveranser förlitar vi oss på gedigen förberedelse och noggrann planering, vilket avsevärt minskar de resurser som behövs under installationsfasen.  Färdiga stålkonstruktioner kan levereras i högförädlade eller monteringsfärdiga helheter, vilket sparar mycket tid och pengar för kunden.

Stålkonstruktion för vattenkraftsprojekt

Inom vattenbyggnad är vår erfarenhet av stora tryckkärl en absolut fördel, eftersom man i anknytning till båda har att göra med högt tryck. Till exempel utsätts en typisk dammkonstruktion för hydrostatiskt tryck på grund av vattnets vikt, vilket motsvarar en vikt på flera tusen ton. Vid planeringen kan vi beakta den inverkan dessa faktorer har på konstruktionerna och se över tillverkningstekniska frågor.

Vi har erfarenhet av att planera krävande stålkonstruktioner speciellt i anknytning till infrastrukturprojekt som omfattat bro- och vattenkraftsprojekt. För vattenkraftverk har vi planerat stålkonstruktioner i form av översvämningsluckor och slussportar. Nedan ser du vår video för installationen sommaren 2023, där vi levererade och installerade tre stora slussar till vår finska kund.

Titta på videon

Installation of Large Closing Gates to a Finnish Hydropower plant

Vill du veta mer om fördelarna med att kombinera planering och tillverkning?

Kontakta oss

Underhållsnivåer i samband med projekt som levererats som en helhetsprojektering

Heltäckande tjänster under ett och samma tak leder till smidigt skötta projekt. Därför planerar vi de underhållsnivåer, gångnivåer, trappor och stegar som behövs i samband med helhetsprojekteringar.

Fördelen med helhetsprojektering är att man slipper koordinera samarbete mellan flera olika entreprenörer. På så sätt belastas kundens tidtabell och budget inte av oväntade tilläggsarbeten. Anbudsberäkningen kan läggas upp så att den täcker hela projekteringen med alla dess delområden, vilket gör det enkelt att förutse kostnaderna.

Det är klokt att börja planera underhållsnivån samtidigt med resten av projektet. Be om mer information om våra övriga helhetsplaneringstjänster som vi erbjuder i samband med våra projekteringar.

Läs mer om helhetsplanering

Läs mer om vår planeringskompetens

Planering

Vi har en lång historia av konstruktionsplanering av tryckkärl och stål samt omfattande projekteringar. Läs mer om fördelarna med att kombinera planering och tillverkning.

Planering av tryckkärl

Vi har lång erfarenhet av krävande leveranser av tryckkärl. Vi planerar gärna stora, tunga, högtrycks-, cykliskt belastade eller svetsade anordningar av specialmaterial med yrkesskicklighet.

Helhetsplanering

Med helhetsplaneringen underlättar vi våra kunders vardag genom att erbjuda alla projekteringstjänster under ett och samma tak.