Skip to main content

Helhetsplanering

Effektivt genomförande av projektet

Läs merProdukter
Helhetsplanering

Effektivt genomförande av projektet

Att skaffa projekteringstjänster av samma entreprenör sparar både tid och resurser - När all nödvändig information finns samlad hos en och samma leverantör framskrider ditt projekt smidigt. Med våra helhetsplaneringstjänster underlättar vi planering och projektledning för våra kunder genom att erbjuda alla planeringstjänster under ett och samma tak. Kunden slipper samordna olika gränssnitt och kommunikationen med flera olika entreprenörer och leverantörer. Vi sköter anskaffningen och samordningen av projektets olika delområden på kundens vägnar och skapar en helhet som är lätt att hantera.

Anpassad design i anslutning till din huvudutrustning

Tack vare helhetsplanering kan vi erbjuda våra kunder även andra helheter som kan byggas runt den huvudutrustning vi levererat. Dessa tilläggstjänster kan vara till exempel planering av rörledningar eller stålkonstruktioner, såsom underhållsnivåer. I anslutning till våra egna anordningar kan vi planera omfattande helheter som kombinerar el-, pneumatik- eller hydraulikplanering. I samband med elplanering kan vi planera till exempel elektrifiering av anordningar, mätinstrument, jordning, värmekablar och kabelhyllor.

  • Planering av rörsystem
  • Elektrisk planering
  • Pneumatik- och hydraulikdesign
  • Planering av instrumentering
  • Planering av stålkonstruktioner (t.ex. underhållsnivåer)

FRÅGA MER OM VÅRA SKRÄDDARSYDDA PLANERINGSTJÄNSTER

Kontakt

Rörledningsplanering för behov inom industrin och energisektorn

En lyckad rörledningsplanering är av central betydelse för att processen ska fungera utan avbrott och på ett säkert sätt. Vår långa historia och kunnighet i planering av anordningar för processindustrin ger oss goda utgångspunkter för planering av rörledningar.

Tack vare den kompetens som vi anskaffat oss inom gruv- och mineralindustrin samt pappers- och massaindustrin förstår vi de olika processerna på ett mångsidigt sätt och därmed även den belastning rörsystemet utsätts för. Tillsammans med våra samarbetsparter genomför vi mekanisk planering eller processplanering av rörledningar.

Vi planerar till exempel processrörledningar och huvudrörledningar mellan huvudanordningarna i enlighet med kraven i direktivet om tryckbärande anordningar. Vid behov tar vi också hand om planeringen av bärsystem för rörledningarna.

Planering i anknytning till rörledningarna påverkar helhetsplaneringen av anläggningen på ett betydande sätt. Därför är det viktigt att börja i tid. Kontakta oss så diskuterar vi mer om dina behov av rörledningar.

LNG- och rörledningar för vätgas

West Welding har mer än 10 års erfarenhet av planering av rörledningar i samband med LNG-projekt. Vi har planerat ett antal rörsystem för olika land- och havsbaserade processer, såsom förångning, bunkering och användning av LNG.

Vi planerar även rörledningar för väte. På grund av vätets egenskaper kräver rörledningar för vätgas kontinuerligt underhåll. Rörledningarna för vätgas kan planeras så att de lätt kan underhållas och tåla högt tryck.

Underhållsnivåer i samband med projekt som levererats som en helhetsprojektering

Heltäckande tjänster under ett och samma tak leder till smidigt skötta projekt. Därför planerar vi de underhållsnivåer, gångnivåer, trappor och stegar som behövs i samband med helhetsprojekteringar.

Fördelen med helhetsprojektering är att man slipper koordinera samarbete mellan flera olika entreprenörer. På så sätt belastas kundens tidtabell och budget inte av oväntade tilläggsarbeten. Anbudsberäkningen kan läggas upp så att den täcker hela projekteringen med alla dess delområden, vilket gör det enkelt att förutse kostnaderna.

Det är klokt att börja planera underhållsnivån samtidigt med resten av projektet. Be om mer information om våra övriga helhetsplaneringstjänster som vi erbjuder i samband med våra projekteringar.

Läs mer om vår planeringskompetens

Planering

Vi har en lång historia av konstruktionsplanering av tryckkärl och stål samt omfattande projekteringar. Läs mer om fördelarna med att kombinera planering och tillverkning.

Planering av tryckkärl

Vi har lång erfarenhet av krävande leveranser av tryckkärl. Vi planerar gärna stora, tunga, högtrycks-, cykliskt belastade eller svetsade anordningar av specialmaterial med yrkesskicklighet.

Planering av stålkonstruktioner

Vår starka erfarenhet av konstruktion av tryckkärl ger oss möjligheten att designa krävande stålkonstruktioner. Vi konstruerar och tillverkar bärande stålkonstruktioner enligt den europeiska standarden (EN1090-1:2009) i enlighet med den krävande implementeringsklassen EXC3.