Skip to main content

Planering

Skräddarsydda tryckkärl och stålkonstruktioner

Läs mer
Planering

Skräddarsydda tryckkärl och stålkonstruktioner

Våra designingenjörer är tekniska experter med lång erfarenhet av att planera olika typer av tryckkärl och stålkonstruktioner. Vi har planerat våra egna lösningar sedan företaget grundades, det vill säga i nästan 40 år.

Vi är framstående experter inom vår egen bransch i Finland. Vårt företag har en lång historia av planering, tillverkning och övergripande projektledning av och i anknytning till tryckkärl. Vi gör det möjligt för kunden att skaffa hela leveransen av samma entreprenör, från preliminär planering till driftsättning av en ny anordning.

Vår praktiska erfarenhet av tillverkning stöder planeringsarbetet

Vår verksamhetsmodells starka fördel är att planering och tillverkning sker under ett och samma tak. Vi har möjlighet att redan i planeringsskedet försäkra oss om att de produkter vi designar även är tillverkade på ett praktiskt och effektivt sätt, och att vi inte stöter på problem gällande produkternas förutsättningar för tillverkning.

Integreringen av planering och tillverkning effektiviserar också kommunikationen och hanteringen av projektet. Informationen från båda enheterna flyter sömlöst mellan varandra och det går att reagera snabbt på eventuella förändringar. Allt detta leder till effektivitet och leveranssäkerhet för våra kunder.

Läs mer

Helhetsplanering för olika projekt

PLANERING AV TRYCKKÄRL

Vid planering av krävande tryckkärl är det en stor fördel att ha en lång erfarenhet i branschen. I vår verksamhet förlitar vi oss på den expertis vi samlat in under nästan 40 års tid om leveranser av anordningar inom olika branscher.

PLANERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

Vår gedigna erfarenhet av tryckkärl gör det möjligt för oss att även planera krävande stålkonstruktioner. Vi planerar och tillverkar bärande stålkonstruktioner enligt den europeiska standarden (EN1090-1:2009) och den krävande utförandeklassen EXC3.

Planeringsprocessens framskridande

1

Konceptplanering

 • Utveckling och utvärdering av alternativ
 • Dimensionering
 • Preliminär hållfasthetsberäkning
 • Materialteknisk planering

Projekteringen börjar med att identifiera kundens investeringsmål och behov. Utifrån de utgångsuppgifter vi har lägger vi fram olika alternativ varefter vi jämför deras risker och fördelar. Vi utför också en dimensionering och en preliminär hållfasthetsberäkning och materialval.

2

Anbudsstadiet

 • Slutliga materialval
 • Schemaläggning av projektet
 • Eventuella gränssnitt och ansvarsområden

Utgående från de preliminära uppgifterna inleder vi konceptplaneringen och går igenom möjliga genomföringssätt. När konceptplaneringen är klar lämnar vi ett anbud, i samband med vilket vi också fastställer projektets tidtabell.

Om flera entreprenörer deltar i projektet kommer vi också överens om samordningen av gränssnitten och ansvarsområdena.

3

Det egentliga projekteringsarbetet

 • 2D- och 3D-modellering
 • Slutlig hållfasthetsberäkning

I samband med det egentliga projekteringsarbetet kartlägger vi de tekniska kraven på tryckkärlet eller stålkonstruktionen samt de krav som standarderna ställer och som vi har god kontroll över. Vi tar hänsyn till materialens fysiska egenskaper, såsom värme- och korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.

4

Planering av transport och installation

 • Logistikplanering
 • Förpackningsdesign
 • Planering av installationsarbetet

Vårt projekteringsarbete framskrider ända till planeringen av logistiken och installationsarbetet. Den kan omfatta till exempel logistikplanering, inklusive planering av lyft, transporter och transportrutter.  Vår projekteringstjänst omfattar ett lyckat genomförande av hela projektet.

Från planering till ett komplett utförande av projektet

Vårt företag har en lång historia av planering, tillverkning och övergripande projektledning av och i anknytning till tryckkärl. Vi gör det möjligt för kunden att skaffa hela leveransen av en entreprenör, från preliminär planering till driftsättning av en ny anordning. Vår långa historia av framgångsrik projektledning stöder hanteringen av helheten. Läs mer på vår projektledningssida.

Projektledning

Planering

 • Mekanisk design
 • Beräkning av hållfasthet (t.ex. FEM-beräkning)
 • Layout Design
 • Tillverkningsplanering
  • Svetsdesign
  • Inspektionsplanering
 • Tredjepartsgodkännande av planer

Helhetsplanering

 • Elektrisk planering
 • Pneumatik- och hydraulikdesign
 • Planering av instrumentering
 • Planering av stålkonstruktioner (t.ex. underhållsnivåer)

Tillverkning

 • Svetsning
 • Bearbetning med maskiner
 • Dimensionering
 • Ytbehandling
 • Tredjepartsgodkännanden av planer

Projektlogistik

 • Transportplanering
 • Ruttplanering
 • Tillstånd för specialtransport

Installation

 • Planering av installationsarbetet
 • Lyftplanering
 • Resursplanering
 • Installationsövervakning

Andvändning och underhåll

 • Driftsäkerhetsplanering
 • Stöd för driftsättning
 • Bruks- och underhållsanvisningar

Dokumentation

 • Teknisk dokumentation
 • Försäkran om överensstämmelse
 • CE-dokumentation
 • Tillverkningsdokumentation

Livscykeltjänster

 • Reparationsplanering
 • Förändringsplanering