Skip to main content

Livscykeltjänster

Stöd även efter avslutat projekt

Läs mer
Livscykeltjänster

Stöd även efter avslutat projekt

West Welding tillhandahåller livscykeltjänster för underhåll och service samt ändring och reparation av anordningar enligt kundernas önskemål.

För att kunna säkerställa tryckbärande anordningarnas och processanordningarnas funktion även efter att garantin gått ut, erbjuder vi våra kunder årsservice, periodisk service och inspektioner. Vi erbjuder servicetjänster endast för produkter som vi själva tillverkat.

Ändrings- och reparationsarbeten

Utöver nyinvesteringar utför West Welding även olika ändrings- och reparationsarbeten. Arbeten som vi utför omfattar:

  • Förnyande av tryckbärande kärl och tankar
  • Partiell ombyggnad av mantel
  • Registrering av tryckbärande anordning för nya processvärden