Värmeväxlare och kondensorer

Vi levererar olika typer av rörvärmeväxlare och kondensorer till våra kunder. Vanligtvis använder vi kolstål, olika duplexstål eller rostfritt stål som tillverkningsmaterial. Vi har kapacitet att tillverka och transportera växlare och kondensorer som väger upp till över 200 ton. Våra kunder är verksamma inom olika processindustrier och offshoreindustrier samt kraftverkssektorn. Vi levererar följande produkter till våra kunder:

  • Värmeväxlare
  • Kondensorer
  • Förångare

Vi levererar också anordningar för tillvaratagande av värme och rökgasrening. Läs mer på sidan Rökgasskrubbrar och andra skrubbrar.

Förångare

För cellulosaindustrins avdunstningsanläggningar tillverkar förångare av både rör- och lamelltyp. På bilderna intill är trycket 1–6 bar. Som material används ofta duplexstål eller rostfritt stål.