Tryckbärande lagringstankar

Tryckbärande lagringstankar är avsedda för lagring av vätskor och ämnen i gasform. Vi är alltid särskilt noggranna vid planering och tillverkning av lagring för ämnen som klassificeras som farliga. Vi levererar mångsidiga tryckbärande lagringstankar som lämpar sig till exempel för följande ämnen:

 • Lagringstankar för koldioxid
 • Lagringstankar för väte
 • Lagringstankar för ammoniak
 • Lagringstankar för metan

Vi levererar även kryogeniska trycktankar och rör som lämpar sig för mycket låga drifttemperaturer. Läs mer på sidan Kryogeniska tryckbärande anordningar.

Kolonner

West Welding levererar kolonner för styrning av olika processer. Vi levererar kolonner i huvudsak för storskaliga destillerings- och extraheringsprocesser. Våra kunder är företag inom till exempel metall- och oljeförädlingsbranschen, kemiindustrin och gruvindustrin.

 • Strippningskolonner
 • Destilleringskolonner

Reaktorer

Vi planerar och tillverkar reaktorer för flera olika industrisektorers behov. Vi tillverkar reaktorer av olika material, ända upp till mycket hög materialstyrka (80–200 mm). Vi har levererat färdiga reaktorer till bland annat pappers- och cellulosaindustrin, kemiindustrin och gruvindustrin. Produkter som vi levererat omfattar:

 • Blekningsreaktorer
 • Reaktorer för kemiindustrin
 • Anläggningar för utveckling av svavelväte
 • Hög- och lågtrycksseparatorer
 • Bioreaktorer

Tryckackumulatorer

Vi planerar och tillverkar krävande tryckackumulatorer för processtyrning. Vi levererar bland annat tryckackumulatorer för hög belastning, framtagna för att tåla stora tryckvariationsintervall. De höga kraven som ställs på tryckackumulatorer beaktas inom såväl materialstyrka som kontroll under tillverkning. Våra nöjda kunder består i huvudsak av företag inom krävande processindustri. Produkter som vi levererat omfattar:

 • Ångackumulatorer
 • Bufferttankar

I am raw html block.
Click edit button to change this html