Stora kanaler och specialrör

Vi planerar och tillverkar tryckbärande kanaler och specialrör som behövs i samband med olika projekt. Vi kan tillverka kanaler och rör av de flesta materialen, inklusive specialmaterial som titan. Vid behov tar vi också hand om isoleringen av rör och kanaler. Vi levererar till exempel vakuumisolerade dubbelrör.

Läs mer om vår tillverkning