Specialprojekt

Vår långa erfarenhet och expertis i branschen gör att vi också kan arbeta med olika specialprojekt. Vi har erfarenhet av bl.a. följande specialprojekt och leveranser:

  • Icke-tryckbärande lagringstankar tillverkade av specialmaterial
  • Undervattensanordningar
  • Kanalportar
  • Tryckbärande kyl- eller värmeskruvar

Planerar ni ett specialprojekt och funderar på utförandet? Kontakta vår projektledare Panu Perasto panu.perasto@westwelding.fi / +358503029910