Rökgasskrubbrar och andra skrubbrar

West Welding planerar och tillverkar skrubbrar som behövs för rökgasrening och tillvaratagande av energi. En rökgasskrubber har många fördelar. Med hjälp av skrubbrar kan skadliga gasföreningar tas till vara och den värmeenergi som uppstår i processen utnyttjas effektivt. Vi levererar stora och krävande skrubbrar till exempel till kraftverk och gruvor.