Kryogeniska tryckbärande anordningar

Vi levererar kryogeniska tryckbärande anordningar för lagring och processning av flytande gaser. Kryoteknik är en gemensam benämning för det teknikområde där man arbetar med mycket kalla (under -80 °C) ämnen. De kalla förhållandena ställer sina egna krav på tillverkningsmaterialet och svetsningen. Vi tillverkar anordningar för följande grundämnen och föreningar:

  • Flytande syre (O2)
  • Flytande kväve (N2)
  • Flytande metan (CH4)
  • Flytande väte (H2)

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher, till exempel kemiindustrin, tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin eller pappers- och cellulosaindustrin.

Tankar för flytande naturgas

För att stödja hållbar utveckling behöver vi nya, mer energieffektiva lösningar som utnyttjar förnybara råvaror och använder bränslen som belastar miljön mindre. Användningen av flytande naturgas, LNG, som bränsle minskar avsevärt de skadliga utsläppen i atmosfären.

Vi producerar stora bränsletanks- och rörsystem som lämpar sig för lagring och distribution av flytande naturgas, för såväl land- som sjötrafikens behov. Vårt erbjudande omfattar även stora, tryckbärande terminaltankar och andra större LNG-tankar som industrin behöver.

Vi är ett av ett fåtal europeiska företag som planerar och tillverkar LNG-lösningar. West Welding har en lång historia inom LNG-lösningar. Vi har levererat LNG-tankar och rörsystem i över 10 års tid exempelvis till passagerarfartyg, ropax-fartyg och kryssningsfartyg.

Den mycket låga temperatur (-165 ⁰C) som behövs för att kondensera naturgas ställer sina egna krav på lagringsmaterialet för naturgas. För lagring av LNG lämpar sig konstruktioner och tankar tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller nickelstål.

Vill du veta mer om vår erfarenhet med LNG? Kontakta vår projektledare Panu Perasto.

panu.perasto@westwelding.fi / +358 50 302 9910