Skip to main content

Certifikat

LÄS MER OM VÅRA KVALITETSKONTROLL- OCH VERKSAMHETSSYSTEM

Läs mer

Våra certifikat

  • ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2021 (Kvalitetssystem)
  • ISO 14001:2015 (Miljösystem)
  • EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Nyckelflaggan-certifikat

Klicka på bilden för att öppna certifikatet (pdf)

ISO 9001:2015 – KVALITETSSYSTEM

Vi följer ett certifierat kvalitetskontrollsystem, vilket betyder att vi utvecklar vår verksamhet, t.ex. arbetets kvalitet, kundorientering, kvalitet och säkerhet i arbetet.

ISO 14001:2015 – MILJÖSYSTEM

Som en del av vårt kvalitetskontrollsystem följer vi även ett miljösystem i enlighet med standarden ISO 14001 i vår verksamhet. Vi har förbundit oss att verka i enlighet med principerna för hållbar utveckling genom att förebygga och minska de negativa miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

ISO 3834-2:2005 – KVALITETSKRAV FÖR SMÄLTSVETSNING

ISO 3834, som riktas mot kvalitetskrav för smältsvetsning, säkerställer att resultatet av arbetet i den mekaniska verkstaden och på arbetsplatserna alltid är så högklassigt som möjligt. Svetsarnas behörighet bevisas med hjälp av en standardiserad behörighetsprocess och svetsningens kvalitet kontrolleras och utvecklas systematiskt.

EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner i enlighet med den europeiska standarden. Utförandeklasser EXC1, EXC2 och EXC3.