Skip to main content

West Welding Oy

VI ÄR KÄNDA FÖR VÅR KVALITET OCH LEVERANSSÄKERHET

Läs merTjänster
Företag

Vi är kända för vår kvalitet och leveranssäkerhet

West Welding är en leverantör av tryckbärande anordningar som är känt för leveranssäkerhet och kvalitet, och som har säkrat sin plats bland specialisterna inom den finländska industrin.  West Weldings breda serviceerbjudande omfattar projektledning från planering och tillverkning till leverans och installation av färdiga tryck- och processanordningar.

Vår kundkrets består av en mängd olika företag som fokuserar på råvaruförädling och energiproduktion. Våra kunder är verksamma i branscher som pappers- och cellulosaindustri, energiindustri, marin- och offshoreindustri, gruvdrift och kemiindustri. Vi har levererat våra produkter till nöjda kunder i över 20 länder på fem kontinenter.

Enligt vår affärsstrategi är våra huvudprodukter stora tryckbärande anordningar på 40–260 ton. Vår produktion omfattar även högklassiga produkter tillverkade helt eller delvis av specialmaterial, som titan. I vår heltäckande servicemodell som vi erbjuder våra kunder ingår stöd i varje steg av projektet.

Våra produktionslokaler och vårt huvudkontor finns i Teuva i södra Österbotten, där vår verksamhet startade år 1983. I Österbotten finns en av de aktivaste koncentrationerna av energi- och industriföretag i Finland. Inom regionen verkar även flera företag inom hållbar utveckling och ren teknik. Vi levererar produkter som ofta siktar mot att öka företagens energieffektivitet, hantera utsläpp eller ta tillvara på energi.

CERTIFIKATET FINLANDS STARKASTE

Certifikatet Finland starkaste är ett bevis på positiva ekonomiska nyckeltal, kreditvärdighet och ansvarsfullt betalningsbeteende. Enligt Suomen Asiakastieto hör de finländska företag som innehar certifikatet till de två högsta kreditklassificeringarna (AAA eller AA+). West Welding förbinder sig till att agera ansvarsfullt med kunder och samarbetspartner nu och i framtiden.

MÄRKET NYCKELFLAGGAN

West Welding har beviljats Nyckelflaggan, ett bevis på finländskt arbete och kunskap. Alla våra produkter tillverkas i Finland, på vår egen mekaniska verkstad i Teuva. Våra projekt sysselsätter även tiotals underleverantörer och samarbetspartner i Finland såväl direkt som indirekt. Andelen köp från inhemska underleverantörer var över 90 % i produktionen år 2019.

VÄRDERINGAR, MISSION OCH VISION

Värderingar
Precis som när företaget grundades för närmare 30 år sedan, styrs vår verksamhet även idag av samma kompromisslösa österbottniska värderingar – expertis, kvalitet, innovation och ansvar.

Mission
Vår mission är att ta fram högklassiga, säkra lösningar för ett effektivare och mer hållbart samhälle.

Vision
Vår vision är att vara den mest eftertraktade partnern inom tryckbärande anordningar i Norden.

Senaste projekt video

Video genom linked ned

Vimeo

En del av Österberg Group

West Weldings huvudägare är finländska Österberg Group. Österberg Group är ett familjeföretag med långa anor, som äger flera små och medelstora underleverantörer inom metall- och plastindustrin särskilt i Österbotten. Österberg Group är en lokalt känd, ansvarsfull aktör och sysselsättare.

osterberggroup.fi