Skip to main content

Dataskydds­beskrivning

Dataskyddsbeskrivning för West Welding Oy:s webbplats

Senast uppdaterad 6.6.2024

Denna dataskyddsbeskrivning gäller webbplatsen westwelding.fi. West Welding har i sin verksamhet förbundit sig till att trygga dina personuppgifter och skydda din integritet. Denna dataskyddsbeskrivning ger dig mer information om hur personuppgifter samlas in på webbplatsen och i vilken omfattning de samlas in. Du godkänner innehållet i denna dataskyddsbeskrivning genom att använda vår webbplats. Vi kan vid behov göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning, och du får aktuell information om behandlingen av personuppgifter på vår webbplats genom att besöka vår webbplats.

1.Personuppgiftsansvarig

West Welding Oy
Teollisuustie 2
64700 Teuva
Finland

2380653-3
www.westwelding.fi

2. Registrets namn och kontaktperson

Registrets namn: Dataskyddsbeskrivning för West Welding Oy:s webbplats

Kontaktperson med ansvar för registret:

Joni Kangasmäki

West Welding Oy
Ahertajankuja 6
60100 Seinäjoki
Finland

joni.kangasmaki@westwelding.fi

3. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses alla uppgifter som finns i registret, som e-postadress, namn, adress eller företagsnamn, utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt. West Welding behandlar personuppgifter från fall till fall för syften som hänför sig till försäljning, marknadsföring, rekrytering, mätning av kundnöjdhet och optimering av webbplatsens användarupplevelse.

4. Uppgifter som samlas in i registret

I West Welding Oy:s register insamlas i allmänhet följande uppgifter:

  • e-postadress
  • telefonnummer
  • personens namn
  • personens titel
  • företag eller organisation som personen hänför sig till
  • eventuella andra uppgifter som personen själv anger

5. Kakor, webbplatsanalys och användarspårning

Vi använder kakor (”cookies”) på vår webbplats. Kakor är små textfiler som skickas till användarens enhet. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer. Syftet med kakorna är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse, stödja egenskaper inom sociala medier samt mäta och analysera webbplatsbesökarna. Observera att om du blockerar kakorna kan det påverka webbplatsens funktion.

Användarspårning

Vår webbplats använder teknologier från Dealfront (Liidio Oy som en del av Dealfront Group GmbH) (”Dealfront”) för att analysera besökares beteende.

I denna process behandlas besökarens IP-adress.

Denna behandling har som syfte att hjälpa oss att förstå vilka företag (B2B) som besöker vår webbplats, genom att berika IP-adresser med associerad information såsom företagsnamn eller branschkod.

För att göra detta, i början av besökarens session, matchas deras IP-adress och motsvarande sessiondata mot en stor vitlista av kända företag.

6. Skydd och lagring av personuppgifter

Vid behandlingen av personuppgifter iakttas särskild noggrannhet. Uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas på behörigt sätt med brandväggar och lösenord. Dessutom behandlas personuppgifter endast av personer som behöver uppgifterna för de ändamål för vilka uppgifter samlas in.

West Welding lagrar personuppgifter så länge som de behövs för de ändamål för vilka de insamlades. West Welding bedömer regelbundet om det är nödvändigt att lagra personuppgifter och gör ändringar och rättelser i föråldrade uppgifter.

7. Utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi anlitar tredjepartsleverantörer på vår webbplats för att tillhandahålla en bättre service.  Dessa leverantörer har förbundit sig till att använda personuppgifter endast för att genomföra de tjänster som beställts från leverantörerna.

Uppgifterna överförs i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt med tanke på de ovan nämnda ändamålen med behandlingen av personuppgifter eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna, varvid kraven i personuppgiftslagstiftningen iakttas vid överföringen av uppgifterna.

8. Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Personer som införts i registret har rätt att få veta vilka uppgifter om dem som har samlats in i registret samt att begära att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas. En person som införts i registret har också rätt att be att alla uppgifter som gäller honom eller henne raderas från registret. Om du vill granska de personuppgifter som insamlats om dig eller be att de ska raderas, kontakta kontaktpersonen som ansvarar för registret. Kontaktpersonens kontaktuppgifter finns i punkt två (2).

En person som införts i registret kan förbjuda elektronisk marknadsföringskommunikation, om så önskas. Elektronisk marknadsföringskommunikation förbjuds via en länk som ingår i marknadsföringsmeddelanden.

Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna om honom eller henne strider mot bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. I Finland är tillsynsmyndigheten Dataombudsmannen (tietosuoja@om.fi).

9. Rätt att ändra dataskyddsbeskrivningen

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivning. Vi ser regelbundet över vår dataskyddsbeskrivning. Du får aktuell information om behandlingen av personuppgifter på vår webbplats genom att besöka vår webbplats.