Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=WFfwMyeyOcQ&feature=youtu.be

LÖSNINGAR FÖR STORA
INDUSTRIPROCESSER

Industriella tryckbärande anordningar

West WeldingTjänster

West Welding är en specialist på stora industriprocesser. Vi planerar, tillverkar och installerar tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner som behövs i stora industriprocesser. Vår specialkompetens är stora tryckbärande anordningar som är tillverkade av specialmaterial och som har höga kvalitetskrav. Våra nöjda kunder består av företag inom processindustrin och energibranschen.

Företag

Känt för sin leveranssäkerhet och kvalitet

West Welding är ett projektföretag som är känt för sin leveranssäkerhet och kvalitet, och som har säkrat sin plats bland specialisterna inom den finländska industrin. Våra produktionslokaler och vårt huvudkontor finns i Teuva i södra Österbotten, där vår verksamhet startade år 1983.

Tjänster

Hela leveranskedjor

Vi betjänar våra kunder mångsidigt genom att tillhandahålla hela och flexibla servicehelheter som omfattar planering, tillverkning, transport och installation. Vid behov erbjuder vi också underhållstjänster enligt våra kunders önskemål.

Tankar för flytande naturgas

För att stödja hållbar utveckling behöver vi nya, mer energieffektiva lösningar som utnyttjar förnybara råvaror och använder bränslen som belastar miljön mindre. Användningen av flytande naturgas, LNG, som bränsle minskar avsevärt de skadliga utsläppen i atmosfären.

Vi är ett av ett fåtal europeiska företag som planerar och tillverkar LNG-lösningar. Vi tillverkar stora tank- och rörhelheter som lämpar sig för lagring och distribution av LNG. De produkter som vi tillverkar tillgodoser såväl land- som sjötrafikens behov.