Painelaite-
suunnittelu

Vaativat painelaitteet

Lue lisääKatso video
Painelaitesuunnittelu

Vaativat painelaitteet

Vaativien painelaitteiden suunnittelussa pitkä kokemus on valttia. Toiminnassamme luotamme lähes 40 vuoden aikana kertyneeseen tietotaitoon useiden eri toimialojen laitetoimituksista. Suunnittelemme mielellämme suuret, painavat, korkeapaineiset, väsyttävästi kuormitetut tai erikoismateriaaleista hitsatut laitteet ammattitaidolla.

Painelaitteet suunnitellaan räätälöidysti tarpeeseen sopiviksi. Voimme suunnitella laitteet niin EN- kuin ASME-standardinkin mukaisesti.

Mitä tulee huomioida painelaitteen suunnittelussa?

Mitä tulee huomioida painelaitteen suunnittelussa?

  1. Riittävät lähtötiedot paitsi nopeuttavat suunnittelua, niiden avulla voidaan välttää kalliit korjausinvestoinnit tulevaisuudessa. Kun lähtötiedot ovat kunnossa, oikeilla materiaalivalinnoilla ja materiaalivahvuuksilla pystytään merkittävästi lisäämään laitteen katkottomia käyttövuosia tulevaisuudessa.
  2. Toimiala- ja prosessikohtaiset kuormitukset on huomioitava jo suunnittelun alkuvaiheessa. Painelaitesuunnittelun keskiössä ovat rakenteisiin kohdistuvien sisäisten ja ulkoisten voimien ymmärtäminen. Esimerkiksi paine, syklinen kuormitus, syövyttävät aineet ja korkea tai matala lämpötila antavat omat lähtökohtansa suunnittelulle.
  3. Vaatimustenmukaisesti suunniteltu ja valmistettu painelaite täyttää alueelliset lait ja direktiivit. Suomen painelaitelaki (1144/2016) sekä painelaitedirektiivi asettavat vaatimuksensa, joita noudatamme suunnittelussa. Myös CE-merkintä takaa, että laite on suunniteltu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja vaatimustenmukaisuus on varmistettu kolmannen osapuolen toimesta. CE-merkitsemme valmiit painelaitteet EU- ja ETA-alueella.
  4. Laadukas loppudokumentointi mahdollistaa painelaitteelle turvallisen käytön ja huollon. Sen merkitys korostuu erityisesti painelaitteen käytön, huollon tai korjausten ja muutosten yhteydessä. Varmistamme aina, että dokumentointimme on selkeää ja riittävää.

Kokonaissuunnittelu

Haluatko kuulla lisää suunnittelun ja valmistuksen yhdistämisen eduista?

Ota yhteyttä

Lue lisää suunnitteluosaamisestamme

Suunnittelu

Yrityksessämme yhdistyy pitkä historia painelaite- ja teräsrakennesuunnittelusta ja kokonaisvaltaisesta projektintoteutuksesta. Lue lisää suunnittelun ja valmistuksen yhdistämisen eduista.

Teräsrakenne-

suunnittelu

Vahva kokemuksemme painelaitesuunnittelusta antaa meille mahdollisuuden suunnitella vaativia teräsrakenteita. Suunnittelemme ja valmistamme eurooppalaisen standardin (EN1090-1:2009) mukaiset kantavat teräsrakenteet vaativan EXC3-toteutusluokan mukaisesti.

Kokonaissuunnittelu

Enjoy dedicated focus and coworking spaces.