Suunnittelu

Räätälöitävät painelaitteet ja teräsrakenteet

Lue lisää
Suunnittelu

Varmistamme parhaan ratkaisun asiakkaallemme

Onnistunut lopputulos vaatii vahvaa suunnitteluosaamista. Suunnitteluinsinöörimme ovat tekniikan asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus erilaisten paine- ja prosessilaitteiden suunnittelusta. Osaavan tiimimme tuella löydämme yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Meillä on hallussamme laaja ja ajankohtainen tieto materiaalitekniikasta, lujuusopista, viranomaisvaatimuksista ja käytännön valmistuksesta. Valmistamme tuotteita myös asiakkaiden omien suunnitelmien pohjalta ja tarjoamme tarvittaessa konsultointia.

Suunnittelun ja valmistuksen integraatio

Vahvuutemme on että suunnittelu ja valmistus tehdään saman katon alla. Tieto molemmista yksiköistä siirtyy saumattomasti ja tieto parhaista ratkaisuista kertyy myös käytännön kokemuksen ja testauksen kautta. Suunnittelemme ja valmistamme ratkaisumme Suomessa.

Lue lisää

Kokonaissuunnittelua erilaisiin projekteihin

Painelaitesuunnittelu

Enjoy dedicated focus and coworking spaces.

Teräsrakenne

suunnittelu

Offering ultra premium finishes natural light.

Putkistosuunnittelu

Find a space that suits you and your work.

Kokonaissuunniteluprojektimme sisältävät kaikki tarvittavat osa-alueet

Vahvuutemme on että suunnittelu ja valmistus tehdään saman katon alla. Tieto molemmista yksiköistä siirtyy saumattomasti ja tieto parhaista ratkaisuista kertyy myös käytännön kokemuksen ja testauksen kautta. Suunnittelemme ja valmistamme ratkaisumme Suomessa.

Valmistus ja tuotanto

 • Hitsaussuunnittelu
 • Mekaaninen suunnittelu
 • Mitoitussuunnittelu
 • Layout-suunnittelu
 • Pintakäsittelyn suunnittelu

Lisäsuunnittelu

 • Pneumatiikan suunnittelu
 • LVI-suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu

Nostot ja kuljetus

 • Kuljetuslogistiikan suunnittelu

Asennus

 • Asennuksen suunnittelu
 • Asennusvalvonta
 • Perustussuunnittelu

Käyttö ja huolto

 • Käyttöturvallisuussuunnittelu
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet
 • Huollon suunnittelu
 • Käyttöönoton tuki

Vaatimustenmukaisuus

 • Vaatimuksenmukaisuuvakuutukset
 • CE-dokumentointi
 • Valmistusdokumentit sisältäen aineistodistukset

Mekaaninen suunnittelu

lujuuslaskenta, mukaan lukien FEM-analyysit
Tutkitaan jännitykset, siirtymät, ominaisvärähtelytaajuudet, kuormat, muodonmuutokset, väsyminen
suunnittelussa otetaan käyttötarkoituksen lisäksi huomioon ympäristön vaikutukset, joita ovat esimerkiksi:
- ympäristön lämpötila, käyttölämpötila
- tuulesta ja lumesta (mitä muuta?) aiheutuvat kuormat
- Maanjäristykset
- (korroosio)

Ota yhteyttä

Sunnitteluprosessin eteneminen

Yhdessä asiakkaan kanssa määritämme projektin lähtötiedot ja tarpeet. Alun konseptoinnin jälkeen tarjoamme suunnittelua aina lujuuslaskuista huollon suunnitteluun. Projekteille nimetään oma projektipäällikkö, joka varmistaa tiedonkulun ja pitää asiakkaan kartalla projektin etenemisestä.

1

Konseptisuunnittelu

- mitoitus
- alustava lujuuslaskenta
- materiaalitekninen suunnittelu
2

Tarjousvaihe

3

Varsinainen suunnittelutyö

- 2D- ja 3D-mallinnus
- lopullinen lujuuslaskenta
4

Kuljetuksen, asennuksen ja huollon suunnittelu