Suunnittelu

Varmistamme parhaan ratkaisun asiakkaallemme

Lue lisää
Suunnittelu

Varmistamme parhaan ratkaisun asiakkaallemme

Onnistunut lopputulos vaatii vahvaa suunnitteluosaamista. Suunnitteluinsinöörimme ovat tekniikan asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus erilaisten paine- ja prosessilaitteiden suunnittelusta. Osaavan tiimimme tuella löydämme yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Painelaitesuunnittelu

Laitesuunnittelu

Putkistosuunnittelu

Hitsaussuunnittelu

Nosto- ja kuljetussuunnittelu

Asennuksen ja huollon suunnittelu

Suunnittelu mukana projektin joka vaiheessa

Suunnittelu on mukana projektin jokaisessa vaiheessa. Tarjoamme asiakkaillemme palvelut mitoituksesta ja lujuuslaskuista aina asennuksen ja huollon suunnitteluun. Projekteille nimetään oma projektipäällikkö, joka pitää asiakkaan kartalla suunnitteluprosessista ja projektin etenemisestä.

Meillä on hallussamme laaja ja ajankohtainen tieto materiaalitekniikasta, lujuusopista, viranomaisvaatimuksista ja käytännön valmistuksesta. Valmistamme tuotteita myös asiakkaiden omien suunnitelmien pohjalta ja tarjoamme tarvittaessa konsultointia.

Asiakkaan tarpeet  Mitoitus  Lujuuslaskut  Varsinainen suunnittelutyö  Materiaalitekninen suunnittelu  Kuljetuksen, asennuksen ja huollon suunnittelu

Suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan tarpeen tunnistamisesta. Investoinnin tavoitteiden ja vaatimusten pohjalta aloitamme mitoitustyön ja suoritamme lujuuslaskut. Varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä kartoitamme erilaisten ratkaisujen mahdollisuutta sekä paine- tai prosessilaitteen teknisiä vaatimuksia ja standardeja. Materiaaliteknisessä vaiheessa huomioimme materiaalien fyysisiä ominaisuuksia, kuten kuumuuden ja korroosion kestävyyttä ja lämmönjohtavuutta. Suunnittelutyö etenee aina kuljetuksen, asennuksen ja huollon suunnitteluun saakka.

Ota yhteyttä