Skip to main content

Suunnittelu

Räätälöitävät painelaitteet ja teräsrakenteet

Lue lisää
Suunnittelu

Räätälöitävät painelaitteet ja teräsrakenteet

Suunnitteluinsinöörimme ovat tekniikan asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus erilaisten painelaitteiden sekä teräsrakenteiden suunnittelusta. Olemme suunnitelleet omat ratkaisumme yrityksen perustamisesta lähtien, lähes 40 vuoden ajan.

Olemme alamme harvinaisia osaajia Suomessa. Yrityksessämme yhdistyy pitkä historia painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja kokonaisvaltaisesta projektijohtamisesta. Koko toimitus on mahdollista hankkia samalta toimijalta aina esisuunnittelusta uuden laitteen käyttöönottoon.

Käytännön kokemus valmistuksesta tukee suunnittelua

Toimintamallimme selkeä vahvuus on, että suunnittelu ja valmistus tehdään saman katon alla. Voimme varmistaa jo suunnitteluvaiheessa, että suunnittelemamme tuotteet ovat myös järkevästi ja tehokkaasti valmistettavia, emmekä törmää ongelmiin tuotteiden valmistettavuuden kanssa.

Suunnittelun ja valmistuksen integraatio myös tehostaa projektin viestintää ja hallintaa. Tieto molemmista yksiköistä siirtyy saumattomasti ja mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Tämä kaikki näkyy tehokkuutena ja toimitusvarmuutena asiakkaallemme.

Lue lisää

Kokonaissuunnittelua erilaisiin projekteihin

Painelaitesuunnittelu

Vaativien painelaitteiden suunnittelussa pitkä kokemus on valttia. Toiminnassamme luotamme lähes 40 vuoden aikana kertyneeseen tietotaitoon eri toimialojen laitetoimituksista.

Teräsrakennesuunnittelu

Vahva kokemuksemme painelaitesuunnittelusta antaa meille mahdollisuuden suunnitella vaativia teräsrakenteita. Suunnittelemme ja valmistamme eurooppalaisen standardin (EN1090-1:2009) mukaiset kantavat teräsrakenteet vaativan EXC3-toteutusluokan mukaisesti.

Sunnitteluprosessin eteneminen

1

Konseptisuunnittelu

 • Vaihtoehtojen kehittäminen ja arviointi
 • Mitoitus
 • Alustava lujuuslaskenta
 • Materiaalitekninen suunnittelu

Suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan investoinnin tavoitteiden ja tarpeiden tunnistamisesta. Lähtötietojen pohjalta kehitämme erilaisia vaihtoehtoja ja vertailemme niiden riskejä ja etuja. Teemme myös mitoituksen ja suoritamme alustavan lujuuslaskennan ja materiaalivalinnan.

2

Tarjousvaihe

 • Lopulliset materiaalivalinnat
 • Projektin aikataulutus
 • Mahdolliset rajapinnat ja vastuualueet

Lähtötietojen pohjalta aloitamme konseptisuunnittelun ja käymme läpi mahdollisia toteutustapoja. Kun konseptisuunnittelu on valmis, teemme tarjouksen, jonka yhteydessä lyömme lukkoon myös projektin aikataulun.

Mikäli projektissa on mukana useampi toimija, sovimme myös rajapintojen yhteensovittamisesta ja vastuualueista.

3

Varsinainen suunnittelutyö

 • 2D- ja 3D-mallinnus
 • Lopullinen lujuuslaskenta

Varsinaisen suunnittelutyön yhteydessä kartoitamme painelaitteen tai teräsrakenteen teknisiä sekä standardien asettamia vaatimuksia, jotka ovat meillä hyvin hallussa. Huomioimme materiaalien fyysisiä ominaisuuksia, kuten kuumuuden ja korroosion kestävyyttä ja lämmönjohtavuutta.

4

Kuljetuksen ja asennuksen suunnittelu

 • Logistiikkasuunnittelu
 • Pakkaussuunnittelu
 • Asennuksen suunnittelu

Suunnittelutyö etenee aina logistiikan ja asennuksen suunnitteluun saakka. Se voi pitää sisällään esimerkiksi logistiikkasuunnittelua, sisältäen nostojen, kuljetusten ja kuljetusreittien suunnittelun.  Suunnittelupalvelumme kattaa koko projektin onnistuneen loppuun viennin.

Suunnittelusta kokonaisvaltaiseen projektin toteutukseen

Yrityksessämme yhdistyy pitkä historia painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja kokonaisvaltaisesta projektijohtamisesta. Koko toimitus on mahdollista hankkia samalta toimijalta aina esisuunnittelusta uuden laitteen käyttöönottoon. Kokonaisuuden hallinnassa auttaa pitkä historiamme onnistuneesta projektijohtamisesta. Lue lisää projektijohtaminen-sivuillamme.

Projektijohtaminen

Suunnittelu

 • Mekaaninen suunnittelu
 • Lujuuslaskenta (esim. FEM-analysointi)
 • Layout-suunnittelu
 • Valmistussuunnittelu
  • Hitsaussuunnittelu
  • Tarkastusuunnittelu
 • Kolmannen osapuolen hyväksyntä suunnitelmille

Kokonaissuunnittelu

 • Sähkösuunnittelu
 • Pneumatiikka- ja hydrauliikkasuunnittelu
 • Instrumentoinnin suunnittelu
 • Teräsrakennesuunnittelu (esim. huoltotasot)

Valmistus

 • Hitsaus
 • Koneistus
 • Mitoitus
 • Pintakäsittely
 • Kolmannen osapuolen tarkastukset

Dokumentaatio

 • Tekniset asiakirjat
 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset
 • CE-dokumentaatio
 • Valmistusdokumentaatio
 • Kolmannen osapuolen dokumentit

Projektilogistiikka

 • Kuljetussuunnittelu
 • Reittisuunnittelu
 • Erikoiskuljetusluvat

Asennus

 • Asennuksen suunnittelu
 • Nostosuunnittelu
 • Resurssisuunnittelu
 • Asennusvalvonta

Käyttö ja huolto

 • Käyttöturvallisuussuunnittelu
 • Käyttöönoton tuki
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet

Elinkaaripalvelut

 • Korjaussuunnittelu
 • Muutossuunnittelu