Skip to main content

Projektijohtaminen

Räätälöitävät painelaitteet ja teräsrakenteet

Lue lisää

Dataa projekteista

1080

Onnistuneesti johdettua painelaite- ja teräsrakenneprojektia

15

Palveltua toimialaa

180

Palveltua asiakasyritystä tai julkista toimijaa
Projektijohtaminen

Helpotusta projektin hallintaan

Projektinjohto on keskeisessä asemassa projektin onnistuneessa aikataulullisessa, laadullisessa ja taloudellisessa läpiviennissä.

Osaavan johtomme tuella helpotamme asiakkaidemme työtaakkaa ja johdamme projektit läpi tavoitteissa pysyen. Tavoitteissa pysymisessä auttaa pitkä ja erityisen monipuolinen kokemuksemme erilaisten toimialojen laitetoimituksista, joiden erityistarpeet osaamme huomioida. Valmistuksen ja suunnittelun lisäksi yrityksemme menetys on aina perustunut onnistuneeseen projektinjohtoon.

Tarvittaessa huolehdimme toimitusprojektin kaikista osa-alueista esisuunnittelusta käyttöönottoon saakka. Helpotamme asiakkaidemme työtä ottamalla vastuun omasta toimituksestamme ja viemällä hankkeet läpi kokonaisuuksina, jolloin asiakas saa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Kokonaisuuksien ulkoistaminen vähentää riskejä ja tehostaa projektin etenemistä

Kun johdettavia osa-alueita on paljon, kokonaisuuden hallinta vaikeutuu. Esimerkiksi uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen sisältyy paljon hankintaa ja eri osakokonaisuuksien hallintaa. Me voimme vastata painelaitteen tai terärakenteen toimituksesta kokonaisuudessaan.

Koska toimitamme ratkaisumme kokonaisuuksina, otamme myös vastuun aikataulusta ja budjetista. Tällä tavalla asiakas välttyy osatoimittajan tuottamilta suorilta aikataulu- ja kustannusriskeiltä.

Lue lisää, miten kokonaissuunnittelupalvelullamme voimme:

1. Vähentää turhia rajapintoja yhdistämällä useita suunnittelukokonaisuuksia
2. Nopeuttaa käyttöönottoa toimittamalla tuotteet asennusvalmiina

Kokonaissuunnittelupalvelun avulla kokonaiskuva on helpompi hahmottaa jo projektin alussa ja yhdistää helpoksi paketiksi.

Projektijohtamiskokemuksemme avulla pystymme sovittamaan oman ja alihankkijoiden työn yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Yrityksemme toimintamalli nojaa projektin onnistuneeseen loppuun vientiin, joten meiltä löytyy vahva motivaatio hoitaa projektit kerralla oikein annetussa aikataulussa.

Oman henkilökuntamme lisäksi hyödynnämme projekteissa usein alihankkijoita. Alihankkijoidemme avulla työ tehostuu ja tuotannon kapasiteettia pystytään lisäämään nopeallakin aikataululla. Tilaamme tarvittavat erikoistyöt laatusertifiointimme täyttäviltä ammattilaisilta, joiden kanssa meillä on usean vuoden kokemus yhteistyöstä.

Tarjoamme alihankintayrityksille myös mahdollisuuden työskennellä omissa tiloissamme. Tällöin työn laadun, aikataulun ja työturvallisuuden valvonta helpottuu ja koko projekti pysyy paremmin hallinnassa.

Jaamme mielellämme tietoa parhaista käytännöistä asiakkaallemme. Tietoa, joka on kertynyt yli tuhannesta painelaite- ja teräsrakenneprojektista, jotka olemme toimittaneet yli 180 asiakkaallemme.

Projekti aloitetaan nimeämällä projektille oma projektipäällikkö, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä. Projektipäällikkö valvoo projektin osa-alueiden edistymistä ja toteutumista. Lisäksi projekti saa koko muun taustatiimin tuen aina suunnitteluinsinööreistä tuotannonsuunnittelijoihin ja ylempään johtoon. Käytössänne on siis koko talon osaaminen.

Suunnittelun, valmistuksen ja logistiikan johtamisen lisäksi pystymme tarjoamaan osaamistamme myös paikan päällä. Voimme tarjota tukea esimerkiksi projektin asennus- ja työmaavalvontaan.

Katso sertifikattiimme

Sertifioitu johtamisjärjestelmä

Sertifioitu ja standardit ISO 9001:2015 & ISO 3834-2:2021 täyttävä johtamisjärjestelmämme varmistaa, että huomioimme toiminnassamme niin laadun kuin ympäristönkin merkityksen.

Ennakoiva riskinarviointi

Ennakoiva riskinarviointimme varmistaa, että yleisimpiin riskeihin on olemassa valmis toimintasuunnitelma ja ratkaisu löytyy valmiiksi takataskusta. Tämä mahdollistaa tiedon nopean reagoinnin mahdollisen muutoksen tapahtuessa esimerkiksi materiaalisaatavuudessa tai toimitusketjussa.

Projektiprosessin kuvaus: esimerkkinä Brevik CCS

Kokonaisvaltainen projektinjohto

Suunnittelu

 • Mekaaninen suunnittelu
 • Lujuuslaskenta (esim. FEM-analysointi)
 • Layout-suunnittelu
 • Valmistussuunnittelu
  • Hitsaussuunnittelu
  • Tarkastusuunnittelu
 • Kolmannen osapuolen hyväksyntä suunnitelmille

Kokonaissuunnittelu

 • Sähkösuunnittelu
 • Pneumatiikka- ja hydrauliikkasuunnittelu
 • Instrumentoinnin suunnittelu
 • Teräsrakennesuunnittelu (esim. huoltotasot)

Valmistus

 • Hitsaus
 • Mekaaninen suunnittelu
 • Mitoitussuunnittelu
 • Pintakäsittely
 • Kolmannen osapuolen tarkastukset

Projektilogistiikka

 • Kuljetussuunnittelu
 • Reittisuunnittelu
 • Erikoiskuljetusluvat

Asennus

 • Asennuksen suunnittelu
 • Nostosuunnittelu
 • Resurssisuunnittelu
 • Asennusvalvonta

Käyttö ja huolto

 • Käyttöturvallisuussuunnittelu
 • Käyttöönoton tuki
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet

Dokumentaatio

 • Tekniset asiakirjat
 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset
 • CE-dokumentaatio
 • Valmistusdokumentaatio
 • Kolmannen osapuolen dokumentit

Elinkaaripalvelut

 • Korjaussuunnittelu
 • Muutossuunnittelu