Projektijohtaminen

Räätälöitävät painelaitteet ja teräsrakenteet

Lue lisää
Projektijohtaminen

Helpotusta projektin hallintaan

Projektinjohto on keskeisessä asemassa projektin onnistuneessa aikataulullisessa, laadullisessa ja taloudellisessa läpiviennissä. Onnistunut projektinjohtaminen on ollut toimintamme ydin yrityksen perustamisesta lähtien

Käytössäsi koko talon osaaminen

Asiakkaamme projektit ovat aina prioriteetteja. Projektille nimetään oma projektipäällikkö, joka valvoo projektin toteutumista ja toimii yhteyshenkilönä yrityksen ja asiakkaan välillä. Lisäksi projekti saa koko muun taustatiimin tuen projekti-insinööreistä tuotannonsuunnittelijoihin. Käytössäsi on siis koko talon osaaminen.

Tämän lisäksi pystymme tarjoamaan tukea myös projektien eri osa-alueiden johtamiseen, kuten asennus- ja työmaavalvontaan.

Lue lisää

Kokonaisvaltainen projektinjohto

Vahvuutemme on että suunnittelu ja valmistus tehdään saman katon alla. Tieto molemmista yksiköistä siirtyy saumattomasti ja tieto parhaista ratkaisuista kertyy myös käytännön kokemuksen ja testauksen kautta. Suunnittelemme ja valmistamme ratkaisumme Suomessa.

Suunnittelu

 • Mekaaninen suunnittelu
 • Lujuuslaskenta (esim. FEM-analysointi)
 • Layout-suunnittelu
 • Valmistussuunnittelu
  • Hitsaussuunnittelu
  • Tarkastusuunnittelu
 • Kolmannen osapuolen hyväksyntä suunnitelmille

Oheissuunnittelu

 • Sähkösuunnittelu
 • Pneumatiikka- ja hydrauliikkasuunnittelu
 • Instrumentoinnin suunnittelu
 • Teräsrakennesuunnittelu (esim. huoltotasot)

Valmistus

 • Hitsaus
 • Mekaaninen suunnittelu
 • Mitoitussuunnittelu
 • Pintakäsittely
 • Kolmannen osapuolen tarkastukset

Projektilogistiikka

 • Kuljetussuunnittelu
 • Reittisuunnittelu
 • Erikoiskuljetusluvat

Asennus

 • Asennuksen suunnittelu
 • Nostosuunnittelu
 • Resurssisuunnittelu
 • Asennusvalvonta

Käyttö ja huolto

 • Käyttöturvallisuussuunnittelu
 • Käyttöönoton tuki
 • Käyttö- ja huolto-ohjeet

Dokumentaatio

 • Tekniset asiakirjat
 • Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset
 • CE-dokumentaatio
 • Valmistusdokumentaatio
 • Kolmannen osapuolen dokumentit

Elinkaaripalvelut

 • Korjaussuunnittelu
 • Muutossuunnittelu

Suunnittelua erilaisiin tarpeisiin

Painelaitesuunnittelu

Vaativien painelaitteiden suunnittelussa pitkä kokemus on valttia. Toiminnassamme luotamme lähes 40 vuoden aikana kertyneeseen tietotaitoon eri toimialojen laitetoimituksista.

Teräsrakennesuunnittelu

Vahva kokemuksemme painelaitesuunnittelusta antaa meille mahdollisuuden suunnitella vaativia teräsrakenteita. Suunnittelemme ja valmistamme eurooppalaisen standardin (EN1090-1:2009) mukaiset kantavat teräsrakenteet vaativan EXC3-toteutusluokan mukaisesti.

Kokonaissuunnittelu