Skip to main content

Mitä tulee huomioida painelaitteen suunnittelussa?

 

On monia asioita, joita painelaitteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Tiivistimme neljään kohtaan tärkeimmät asiat, jotka kannattaa aina varmistaa suunnittelua aloitettaessa.

 

1.Riittävät ja oikeat lähtötiedot

Riittävät ja oikeat lähtötiedot paitsi nopeuttavat suunnittelua, niiden avulla voidaan välttää kalliit korjausinvestoinnit tulevaisuudessa.

Riittävien lähtötietojen merkitystä ei voi liikaa painottaa suunnitellussa. Mitä paremmin suunnittelun vaatimukset tunnetaan, sitä paremmin tarpeeseen sopivia ja kestäviä laitteita pystytään valmistamaan. Pystymme tarjoamaan apua jo tässä suunnittelun vaiheessa ja neuvomaan minkälainen laite on paras haluttuihin tavoitteisiin nähden.

Kun lähtötiedot ovat kunnossa, oikeilla materiaalivalinnoilla ja materiaalivahvuuksilla pystytään merkittävästi lisäämään laitteen katkottomia käyttövuosia tulevaisuudessa.

2. Toimiala- ja prosessikohtaiset kuormitukset

Eri toimialoille tai tietyille prosesseille tyypilliset kuormitukset on hyvä huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ne vaikuttavat merkittävästi koko painelaitteen suunnitteluun, jonka keskiössä ovat rakenteisiin kohdistuvien sisäisten ja ulkoisten voimien ymmärtäminen. Esimerkiksi paine, syklinen kuormitus, syövyttävät aineet ja korkea tai matala lämpötila antavat omat lähtökohtansa suunnittelulle. Ymmärryksen eri toimialojen vaatimuksista olemme kerryttäneet yli 15 eri toimialalta, joille olemme toteuttaneet yli 1080 painelaiteprojektia. 

3.Vaatimustenmukaisuuden täyttyminen

Vaatimustenmukaisesti suunniteltu ja valmistettu painelaite täyttää alueelliset lait ja direktiivit. Suomen painelaitelaki (1144/2016) sekä Eurooppalainen painelaitedirektiivi (2014/68/EU (PED)) asettavat vaatimukset, joita noudatamme suunnittelussa. Painelaitteissamme vaatimustenmukaisuus varmistetaan lisäksi aina kolmannen osapuolen toimesta. 

Suunnittelun alussa on myös tärkeä varmistaa, onko laite suunniteltava EN- vai ASME-standardin mukaisesti, jotta se täyttää kohdemaan lainsäädännön. 

Myös CE-merkintä takaa, että laite on suunniteltu, valmistettu ja tarkastettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti.  CE-merkitsemme valmiit painelaitteet tarvittaessa EU- ja ETA-alueella.

4. Ammattimainen loppudokumentaatio

Laadukas loppudokumentaatio mahdollistaa painelaitteelle turvallisen käytön ja huollon. Sen merkitys korostuu erityisesti painelaitteen käytön, huollon tai korjausten ja muutosten yhteydessä. Loppudokumentaation vaatimuksista on hyvä keskustella asiakkaan kanssa jo projektin alkuvaiheessa. Varmista aina, että dokumentointi on selkeää, laadukasta ja riittävää.

Loppudokumentaatiomme sisältää muun muassa: 

– Tekniset asiakirjat

– Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset

– CE-dokumentaatio

– Valmistusdokumentaatio

– Kolmannen osapuolen dokumentit

– Käyttöohjeet

 

Mikäli painelaitteen suunnittelu ja hankinta ovat ajankohtaisia, ota yhteyttä niin autamme mielellämme lisää!