Skip to main content
Kaksi ihmistä työskentelee ison, metallisen koneen parissa. Koneen sylinterimäinen osa on täynnä pieniä sylintereitä, joista jokaisessa on punainen merkki.

Viimeisen vuoden aikana West Welding on saanut olla mukana innovatiivisessa projektissa, jossa on suunniteltu ja valmistettu uusi painelaite, jonka käyttöpaine on säiliön kokoon nähden suuri. Erikoisuus inspiroi ja haastoi West Weldingin kokeneet ammattilaiset.

West Welding tarttui haasteeseen

Asiakkaamme etsi kumppania suunnitteluun ja valmistukseen säiliölle, jonka suunniteltu käyttöpaine tulisi olla 400 bar. Asiakas oli ehtinyt tiedustella kyseisen painesäiliön valmistusta jo usealta eri toimittajalta, mutta West Welding oli ainoa, joka otti haasteen vastaan. Laitteisto edustaa niin erikoislaatuista osaamista, että vain West Weldingiltä löytyivät asiantuntemus ja valmiudet säiliön suunnitteluun ja valmistamiseen. Vastaavaa laitteistoa ei ole aiemmin tehty, joten säiliö valmistettiin alusta loppuun räätälöitynä asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Suunnittelu ja valmistus kokonaisuutena saman katon alla mahdollisti säiliön valmistuksen ja toteutuksen. West Weldingin toimitusjohtaja Janne Halonen kertoo, että West Weldingillä kiinnostuttiin projektista heti sen erikoisuuden ja korkeapaineeseen liittyvien vaatimusten vuoksi.

”Innostuimme nopeasti projektista, huomasimme sen heti meille sopivaksi. Meillä oli pian visio siitä, miten voisimme laitteiston toteuttaa,” Halonen sanoo.

Tekninen asiantuntemus ja innovatiiviset ratkaisut

Projektin ainutlaatuisuudessa ja teknisissä vaatimuksissa nousi esiin West Weldingin erityisosaamisen suurikokoisten painelaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Laitteiston suunnittelupaineeksi asetettiin huimat 400 baria koeponnistuspaineen ollessa lähes 600 baria. Tällainen paine asetti kuitenkin erityisvaatimuksia laitteiston materiaaleille ja rakenteelle.

Valinta rakentaa laitteisto erikoismateriaalista, EN 1.4462 duplex-teräksestä, oli kriittinen menestystekijä. Duplex-materiaalin suuri lujuus mahdollistaa, että säiliön vaipan paksuudeksi tuli 80 mm. Tavanomaisempia materiaaleja, kuten P355NH -terästä käytettäessä säiliön seinämän paksuus olisi melkein tuplaantunut, jolloin säiliö olisi erittäin painava. Koko laitteiston paino on duplexistakin valmistettuna lähes 50 tonnia. Suuresta koostaan ja painostaan huolimatta painelaite on siirreltävä.

Kaksi ihmistä työskentelee ison, metallisen koneen parissa. Koneen sylinterimäinen osa on täynnä pieniä sylintereitä, joista jokaisessa on punainen merkki.

Duplex-teräksen käyttö ei ainoastaan vähentänyt laitteiston painoa ja parantanut sen käsittelyominaisuuksia, mutta asetti myös haasteita hitsausprosessille. West Welding kehitti ja testasi uusia ISO 15614 -standardin mukaisia hitsausmenetelmiä varmistaakseen, että tuotantohitsit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Uusien menetelmien kehittämiseen käytetään usein kuukausien hitsauskoordinoijan ja hitsareiden työpanos. West Weldingin neljänkymmenen vuoden kokemuksella varustettu työntekijä, Arto Lehtimäki, kuvaili projektia haasteeksi jopa kokeneemmalle hitsarille, mikä korostaa projektin teknisen vaativuuden astetta.

Projektissa kohdattiin myös teknisiä haasteita, kuten tarve hallita äärimmäisiä laippavoimia. Ratkaisuksi päädyttiin käyttämään erikoisvaarnoja ja superbolt-muttereita, jotka mahdollistivat pulttien turvallisen ja käyttäjäystävällisen kiristämisen. 

Painepumput, jolla säiliön paine nostetaan käytettäessä, toimitettiin painesäiliön yhteydessä. Pumput suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lakeuden Hydro Oy:n kanssa. Pumput on varustettu logiikka-ohjauksella sekä nykyvaatimusten mukaisilla turvalaitteilla, jotka ylläpitävät asetettua painetta säiliössä automaattisesti, mikäli se olosuhteiden muuttuessa nousee tai laskee. 

Teknologista edelläkävijyyttä

West Weldingin suunnittelema ja valmistama painelaite edustaa teknologista edelläkävijyyttä. Olemme West Weldingillä ylpeitä siitä, että meillä on kyky paitsi suunnitella, myös toteuttaa käytännössä toimivia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden erityisiä tarpeita. Kykenemme toteuttamaan painelaitteet laajoina kokonaisratkaisuina suunnittelusta asennukseen, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia erillisten toimitusten koordinoinnista.

West Weldingin sitoutuminen innovatiivisuuteen, laatuun ja painelaiteturvallisuuteen, yhdistettynä syvään asiantuntemukseen erikoismateriaaleista, hitsauksesta ja konepajavalmistuksesta teki tästä projektista menestyksen.

Laitteiston toimitus merkitsee merkittävää askelta eteenpäin asiakkaallamme, tarjoten mahdollisuuden kehittää tuotantoa ennennäkemättömällä tarkkuudella ja luotettavuudella. West Weldingin kyky ottaa vastaan ja toteuttaa vaativia projekteja ei ainoastaan vahvista asemaamme alalla, mutta myös luo uusia standardeja teollisuuden innovaatioille.